Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maantie 130 päällystetään tänä syksynä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vanhan kolmostien pääkaistat päällystetään merkittävimmiltä osin Lempäälän ja Valkeakosken välillä tänä syksynä remixer- eli uusiomenetelmällä. Yhteysvälillä on kaksi ohituskaistaosuutta, jotka todennäköisesti jäävät vielä korjaamatta.

Liikenteen asiakaspalvelukeskus on saanut runsaasti palautetta maantien 130 kunnosta. Tien pinta on urautunut vilkasliikenteisiltä osuuksiltaan ja syvimmillään urat ovat etenkin tien mäkisillä kohdilla.

Aiemmin on uutisoitu, ettei maantietä tänä vuonna päällystettäisi. Maantie 130 on kuitenkin alun alkaenkin ollut ELY-keskuksen tämän vuoden päällystysohjelmassa. Kesän aikana tiestön huonon kunnon vuoksi rahoitusta on jouduttu kohdentamaan suunniteltua enemmän tiestön ylläpitoon, muun muassa paikkauksiin. Lisäksi vuoden aikana on tullut runsaasti esiin uusia tarpeita, minkä vuoksi jäljellä olevan päällystysrahoituksen käyttöä on jouduttu arvioimaan uudelleen.

ELY-keskuksen johtoryhmä linjasi jäljellä olevan päällysterahan käytettäväksi ensisijaisesti vilkasliikenteisin teihin, jollainen myös maantie 130 on. Lisäksi muusta tienpidosta käyttämättä jäänyttä rahaa kohdennettiin maantielle 130, jotta urapaikkauksen sijaan tie voidaan päällystää koko leveydeltään. NCC Roads Oy:n päällystystyöt käynnistyvät maantiellä 130 mahdollisesti jo viikolla 38.

Kaikkia Pirkanmaan huonokuntoisia tieosuuksia ei pystytä tänä kesänä korjaamaan. Teille saatetaan joutua talven aikana asettamaan huonosta kunnosta varoittavia liikennemerkkejä ja tarvittaessa jopa nopeusrajoituksia. ELY-keskus seuraa teiden kuntoa säännöllisesti, ja tässä työssä tienkäyttäjien antama palaute on erityisen tärkeää.

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 292

Alueellista tietoa