Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maanteiden kesän 2017 päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystettävä tiepituus tulee olemaan tulevana kesänä n. 350 km, mikä on 100 km viimevuotista vähemmän. Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla ELY-keskus käyttää maanteiden päällystämiseen ja paikkaamiseen sekä tiemerkintöihin tänä vuonna noin 17 M€, joka on noin 3 M€ vähemmän kuin viime vuonna.

Hallituksen myöntämää ns. korjausvelkarahaa on valtakunnallisesti käytössä kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, eli 200 M€ ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellakin yli 9 M€. Tämä lisärahoitus kohdentuu tänä vuonna raskaimpiin rakenteen parannuksiin, esim. kantatielle 63 välillä Evijärvi-Ina, siltoihin sekä sorateihin. Tästä lisärahasta käytetään 3 M€ maanteiden uudelleen päällystämiseen.

Tulevana kesänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kilpailutettiin kaksi tienpäällystysurakkaa, joista toisen voitti Skanska Asfaltti Oy (4,8 M€) ja toisen Lemminkäinen Infra Oy (5,5 M€).

Tiemerkintöjen kunnosta vastaa palvelusopimuksen mukaisesti vuosina 2017 - 2020 Cleanasol Oy, joka voitti talvella käydyn kilpailutuksen. Tiemerkintöjen sopimushinta on 2 M€ / vuosi.

Tieverkon kunto heikkenee yhä kiihtyvällä vauhdilla. Vaikka vuonna 2016 päällystysohjelma oli lähes ennätyspitkä, lisääntyi huonokuntoisten tieosuuksien määrä sekä pääteillä että muulla päällystetyllä tieverkolla.

- Maanteiden rakenne alkaa olemaan tiensä päässä ja monien vuosien kevyet päällystysmenetelmät, ohuet päällysteet sekä 4 vuotta jatkuneet märät talvet näkyvät yhä nopeampana maanteiden kunnon heikkenemisenä, toteaa ELY-keskuksen toiminnanohjauspäällikkö Jarmo Eskola.

- Erityisen paljon esiintyy tienrungon ja sitä kautta tien kantavuuden heikkenemistä. Tämän korjaaminen tulee olemaan todella kallista, Eskola lisää.

Kaikkia päällystyskohteita ei ole vielä kilpailutettu. Kevään ja kesän kuntotarkastusten ja -mittausten jälkeen selviävät loput päällystyskohteet. Kaiken kaikkiaan päällystyskohteita tulee olemaan liki 50 kpl. Samoin urapaikattavat kohteet selviävät myöhemmin keväällä. Urapaikkaustyöt tekee NCC Industry Oy.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

 "Teitä" varten päällysteitä uusitaan. Liikkukaa maltilla tietyömaalla

  • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
  • Ole valmis pysähtymään.
  • Noudata liikennemerkkejä.

Päällystyskohteet - kartta

Päällystyskohteet - taulukko


Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystystöistä:

  • Insinööri Timo Kulmala puh. 040 542 7676

Alueellista tietoa