Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maanteiden 834 ja 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Laukka – Päivärinne, Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut maantielain mukaisen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen maanteille 834 (Ylikiimingin-tie) ja 8300 (Päivärinteentie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välille Laukka - Päivärinne. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Maantielle 8300 (Päivärinteentie) suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille mt 834 (Ylikiimingintie) – Junnintie. Tieosuudelle suunnitellaan sillat Määtänojan ja Junninojan kohdalle. Väylä on suunniteltu sijoitettavaksi maantien Oulujoen puolelle.

Maantielle 834 (Ylikiimingintie) suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä tien pohjoispuolelle välille Kärnäntie - Päivärinteentie. Oulunjoen ylittävälle ns. Laukan sillalle ei suunnitella tässä yhteydessä toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kevyen liikenteen yhteys Muhoksen keskustan ja Päivärinteen kylän välille. Lisäksi tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Suunnittelutyö käynnistetään kesäkuussa 2017. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus syksyllä 2017, josta ilmoitetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Muhoksen kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Liikennevirasto on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,0 M€ (alv 0%). Hanke on pyrkimys toteuttaa vuosien 2018-2019 aikana ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa. Lopullinen hankkeen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Maanteiden 834 ja 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Laukka – Päivärinne, Muhos (pdf, 134 kt)

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tekninen johtaja Mikko puh. Kari 044 4970 308, Muhoksen kunta
Projektipäällikkö Jouni Heikkilä, puh. 040 575 9787, Sito Oy

 


Alueellista tietoa