Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maanomistajia pyydetään siirtämään myrskyssä kaatuneiden puiden rungot pois tiealueelta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella maanteiden pientareilla ja luiskissa on paljon Seijamyrskyssä kaatuneita puunrunkoja. Puiden ja oksien korjaaminen pois tiealueelta on maanomistajien vastuulla. Tienpientareilla ja ojissa olevat puunrungot heikentävät liikenneturvallisuutta ja ovat vaarallisia tieltä suistumistilanteissa. Ne myös vaikeuttavat teiden kunnossapitoa. Maanomistajilla on tammikuun loppuun saakka aikaa korjata puut pois tiealueelta. Muutoin tienpitäjä siirtää rungot pois ja ne saattavat vahingoittua siirron aikana niin, että niiden jälleenmyyntiarvo alenee.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää maanomistajia siirtämään v. 2014 tammikuun loppuun mennessä myrkyssä kaatuneet puut ja oksat pois tiealueelta. Tienpitäjä on pääsääntöisesti korjannut jo pois omalle vastuulleen kuuluneet puunrungot. Mikäli puita ei ole kerätty pois tiealueelta helmikuun loppuun mennessä, tienpitäjä siirtää rungot pois tiealueen ulkopuolelle. Rungot saattavat vahingoittua siirtotyöstä niin, etteivät ne kelpaa enää tukkipuuksi. Tienpitäjä ei ole kuitenkaan tällöin velvollinen korvaamaan maanomistajalle myyntiarvon alenemista.

Puunrungot on tärkeää korjata pois tienpientareilta ja ojista mahdollisimman nopeasti liikenneturvallisuussyistä. Katkenneet puut ja rungot ovat vaarallisia tieltä suistumistilanteissa ja saattavat pahentaa onnettomuuden seurauksia merkittävästi. Maanomistajien on syytä huomioida liikenneturvallisuus myös siirtäessään puunrunkoja pois tiealueelta.
 


Alueellista tietoa