Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maakunnalliset ympäristöpalkinnot 2017 jaettu (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2017 maakunnalliset ympäristöpalkinnot Joensuussa 13.6.2017. Palkinnon saivat Terhi ja Marko Kakkonen Polvijärveltä, Tohmajärven kunta ja Idän Valo Oy Tuupovaarasta.

Terhi ja Marko Kakkoselle palkinto myönnettiin tunnustuksena pitkäaikaisesta ja aktiivisesta ympäristömyönteisestä maatalouden harjoittamisesta.
Kuluvalla EU-ohjelmakaudella (2014-2020) tilalla on ympäristösopimus Solassa Saarilan maatilamatkailukohteen ympärillä sijaitsevista noin 21 hehtaarista. Tilalla on ollut perinnebiotooppeja hoidossa jo vuodesta 2004 ja luonnon monimuotoisuuskohteita myös vuodesta 2004 alkaen. Alkuperäisrotujen (suomenhevoset) kasvattamista koskevia sopimuksia tilalla on ollut vuosina 2002-2015.
Luonnollisesti tila on myös luomutila. Kasvintuotannon osalta luomuvalvontaan tila on liittynyt jo vuonna 1999 ja eläintuotannon osalta vuonna 2004.
Lisäksi Joensuussa sijaitsevan Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualueella Kakkosilla on noin 51 hehtaarin emolehmien rantalaidun, johon lehmät vasikoineen, ja yksi sonni, on juuri tuotu. Tavoitteena on parantaa linnustonsuojelualueen ja Natura-alueen luonto- ja maisema-arvoja aloittamalla laiduntaminen pitkän tauon jälkeen.

Tohmajärven kunnalle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta ja tuloksellisesta työstä kunnan haja-asutusalueiden vesihuolto- ja vesistökunnostushankkeiden toteuttamisessa.
Tohmajärven kunnalla on ollut aktiivinen ote haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden toteuttamisessa usein nopeallakin aikataululla. Kunnan roolia voidaan asiassa pitää merkittävänä siksi, ettei kunnan alueelle ole tarvinnut perustaa alueellisia vesihuollosta vastaavia osuuskuntia. Kunta on myös toteutettujen hankkeiden myötä keskittänyt viemäröityjen alueiden jätevedenkäsittelyä yhteen keskuspuhdistamoon.
Tohmajärven kunta on ollut aktiivinen ja aloitteellinen nimikkojärvensä kunnostamisessa jo 10 vuoden ajan. Kunnan merkittävällä panostuksella tilaltaan huomattavasti heikentyneen Tohmajärven valuma-alueen konkreettiset kunnostustoimenpiteet ovat käynnistyneet laajan, myös kuntalaisia aktivoivan, kolmevuotisen kunnostushankkeen myötä.
Palkinnon vastaanottivat kuntatekniikan päällikkö Erkki Ikonen ja kiinteistöpäällikkö Mika Ilvonen.

Idän Valo Oy:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena kierrätysmateriaalin innovatiivisesta ja ympäristöystävällisestä hyödyntämisestä. Pieni paikallinen perheyritys on kehittänyt ekologisen, puupurusta valmistetun käytännöllisen sytytyspallon, jota on onnistuneesti markkinoitu myös liikelahjaksi.
Yritys sijaitsee biosfäärialueella ja pitää toiminnassaan biosfäärialueyhteyttä mallikkaasti esillä.

Palkinnon vastaanotti yrittäjä Erja Pesonen.

Palkintoina jaettiin kunniakirjojen lisäksi polvijärveläisen Erkki Pellin puutuotteita.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Maailman ympäristöpäivään liittyen Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on se, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkintoja on jaettu 16 kertaa alkaen vuodesta 2002.

Lisätietoja:
Johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi
Viestintäasiantuntija Juha Kokkonen, puh. 0295 026 169, juha.kokkonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa