Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seurantaohjelman seurantajaksolla 2008–2020 ei näkynyt valtakunnallisesti yhtenäistä parannusta vesien tilassa. Tulokset viittaavat siihen, että vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi edelleen tehostaa ja kohdentaa nykyistä paremmin.

Ravinnepitoisuudet korkealla ja ekologinen tila heikentynyt

Maatalouden ja metsätalouden hajakuormituksen vaikutuksia vedenlaatuun ja vesien ekologiseen tilaan on seurattu valtakunnallisesti vuodesta 2008 lähtien yli sadan järvi- ja jokikohteen muodostaman MaaMet-seurantaverkon avulla. Tulosten mukaan metsätalousvaltaisten alueiden jokien ja järvien vesissä on etenkin korkeita orgaanisen typen ja hiilen pitoisuuksia.

Vesiensuojelulla pitkän aikavälin tuloksia

Tärkeintä sekä maatalouden että metsätalouden hajakuormituksen pitkän aikavälin hallinnassa on, että vesiensuojelua tehdään valuma-alueella ennen kuin kuormitusta päätyy vesistöihin.

Maa- ja metsätalouden kuormitusta ja sen vesistövaikutuksia (MaaMet) seurataan yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja ELY-keskusten kanssa. Rahoituksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM). 

Lue lisää

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 20.1.2022, syke.fi)