Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Luonnollisella sadevesien hallinnalla lisätään asuinalueiden viihtyisyyttä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tänään torstaina 17.9. järjestettiin paljon kiinnostusta herättänyt Hulevesiseminaari. Yli 160 osallistujaa mm. kunnista, yrityksistä, yliopistosta, valtion aluehallinnosta kokoontui kuulemaan ja keskustelemaan hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallinnan uusista ratkaisuista.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta rankkasateet todennäköisesti lisääntyvät. Silloin on tärkeää, että sadevedet saadaan hallitusti ohjattua pois teiltä ja pihoilta ja tulvatilanteet minimoitua.

Lakimuutoksella suunnitelmallisuutta huleveden hallintaa

Hulevesiä koskevat pykälät kirjattiin vuosi sitten maankäyttö- ja rakennuslakiin, missä hulevesien hallinnan tärkeimpänä keinona nähdään maankäyttö ja kaavoitus. Kokonaisvaltainen hulevesien hallinta tarkoittaa sitä, että hulevesiä viivytetään ja imeytetään niiden kerääntymispaikalla ja johdetaan kosteikkoihin. Laki kieltää hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin. Parhaimmillaan hulevesisuunnittelu on myös osa maisemasuunnittelua, jolloin luodaan viihtyisiä asuinympäristöjä vesielementteineen.

Kunnilla on vastuu huolehtia hulevesien hallinnasta. Hulevesiä ei saa enää johtaa jätevesiviemäreihin vaan niille tulee olla omat erillisputkistot. Kiinteistönomistajilla on ensisijainen velvollisuus huolehtia hulevesistä.

Kysely toi esiin tarpeen kokemusten vaihtoon

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämän hulevesiseminaarin yhtenä pontimena oli kunnille viime keväänä järjestetty kysely. Se osoitti, että kunnat tarvitsevat keskustelua ja lisätietoa lainmuutoksen vaikutuksista tehtäviinsä ja esimerkkejä uusista hulevesiratkaisuista suunnittelusta toteutukseen asti. Seminaarissa aihetta käsiteltiin monipuolisesti. Esimerkkejä hulevesisuunnitelmista ja -ratkaisuista oli päivän aikana tarjolla sekä Lounais-Suomen alueen kunnista että valtakunnallisista hankkeista.

Seminaaripäivässä oli myös hulevesinäyttely, jossa yritykset esittelivät sekä suunnittelupalvelujaan että teknisiä hulevesien hallintaratkaisuja. VTT esitteli aiheeseen liittyviä tutkimushankkeitaan, mm. uusia vettäläpäiseviä päällystemateriaaleja. Paikalla olivat seuraavat yritykset: ACO Nordic Oy, Wavin-Labko Oy, Meltex Oy Plastics, SITO, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Sweco Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Uponor Infra Oy, Clean Waters.

Tilaisuus oli osa Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteutusta. Sadevesien hallinta on yksi Lähivedet-kehityspolun lähivuosien painopisteistä. Ohjelman toteutumista edistetään mm. tällaisilla eri teemoihin perustuvilla tilaisuuksilla sekä haastekampanjalla, jossa edelläkävijät haastavat Lounais-Suomen alueen muita toimijoita toteuttamaan hyviksi koettuja toimintamalleja ja tekemään uusi innovatiivisia ympäristötekoja.

Lisätiedot:

Nina Myllykoski, suunnittelija
[email protected], puh. 0295 022 768

Merja Haliseva-Soila, tietopalvelupäällikkö
[email protected], puh. 0295 022 863

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 


Alueellista tietoa