Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa viisi kehityspolkua kestävään tulevaisuuteen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lounais-Suomen ympäristöohjelman päivitys on käynnistynyt. Uudelle kaudelle on luonnosteltu viisi kehityspolkua vuoteen 2030:
 

1.     Kestävät ratkaisut asumisessa, liikenteessä ja elinkeinotoiminnassa
2.     Luontoverkostot hyvinvoinnin turvaajina
3.     Lähivedet hyvään kuntoon
4.     Ruokalautanen ympäristövaikuttajana
5.     Ekotehokas energiankäyttö ja –tuotanto alueen vahvuutena 

Laitilassa kokoontui keskiviikkona 10.4. 45 hengen joukko eri alojen ja organisaatioiden asiantuntijoita pohtimaan ympäristöasioiden kehityspolkuja ja niiden ensimmäisiä rasteja eli toiminnan painopisteitä vuosille 2014 – 2020. 

Painopisteitä luonnosteltiin yhteensä 15 ja esille nousi muun muassa älykäs kaupunki- ja maaseutusuunnittelu tukenaan teknologiset innovaatiot, kestävän kehityksen hankintaosaaminen, lounaissuomalaisen ruokabrändin kehittäminen ympäristö- ja hyvinvointipohjaiseksi, luonto- ja kulttuuriympäristöjen hyödyntäminen, päästöt vesiin kuriin ja lähivesien hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä sekä hajautetun energiatuotannon kehittäminen.

Ohjelmatyö on siis päässyt alkuun. Jatkotyö tapahtuu työpajojen, haastattelujen ja seminaarin muodossa. Valmisteluaineistot tulevat Ympäristö Nyt –palveluun, ja kaikki kiinnostuneet voivat näin seurata prosessin etenemistä ja olla mukana vaikuttamassa lähivuosien tavoitteiden asettamiseen. Ohjelma valmistuu lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2014 alussa.

Samaan aikaan on käynnissä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntaohjelmien laadinta. Yhteistyö on tiivistä ja näin ympäristöasiat kuuluvat maakuntien kehittämispalettiin mukaan. Myös EU:n rakennerahastojen uuden ohjelmakauden 2014 – 2020 linjaukset ovat valmistumassa. Nämä rahoitusvälineet ovat keskeisiä uusien toimintatapojen kokeilussa ja kehittämisessä.

Ympäristöohjelmatyötä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Meneillään olevan ohjelmakauden 2010 – 2013 tulokset arvioidaan kuluvan vuoden loppuun mennessä

Asiantuntijat arvioivat Ympäristö Nyt –palvelussa ympäristötavoitteiden toteutumista. Kaikki arviot ja muut esitetyt asiat ovat avoimesti kommentoitavissa. Odotamme ympäristöasioiden herättävän keskustelua myös kansalaisten parissa.

Osoite on ymparisto.lounaispaikka.fi. Sivustolta on suora pääsy myös Lounaispaikan karttapalveluun.

Lisätietoja:

tietopalvelupäällikkö Merja Haliseva-Soila, p. 040 728 9740     


Ympäristö Nyt        http://ymparisto.lounaispaikka.fi


Alueellista tietoa