Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lomautukset ja työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyivät Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi (14,3 %) kuin vuosi sitten (13,2 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys nousi 840 hakijalla syyskuun lopusta. Valtaosa työttömyyden kasvusta kohdistui miehiin (825). Nousun myötä työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 26 233. Vuosi sitten työttömiä oli 24 138 eli vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 2 095 henkilöllä (8,7 %). Työttömyyden kasvu myös kiihtyi, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 7,7.

Lomautusten käytön lisääntyminen näkyy edelleen tilastoissa. TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä nousi syyskuun lopusta 395 henkilöllä. Myös viime vuoden lokakuuhun verrattuna lomautettujen määrä nousi 364 henkilöllä. Lomautettuja oli nyt 2 119 ja vuosi sitten 1 755. Ennakkoilmoituksia lokakuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon kahdelta eri työnantajalta. Ilmoitukset koskivat 34 henkilöä Oulun seutukunnasta.

Koko maassa työttömänä oli lokakuun lopussa 319 869 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2 %.

Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Lokakuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 867 työpaikkaa, mikä on noin 350 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia paikkoja avautui 2 056. Työpaikkoja täyttyi viime vuoden lokakuuta enemmän eli 2 158 ja niistä 474 TE-toimiston hakijalla.

Lokakuun lopussa avoinna oli 1 548 työpaikkaa, mikä on 96 paikkaa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Avoinna oli määrällisesti eniten liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden (252), myyjien ja kauppiaiden (221), palvelutyöntekijöiden (200), sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden (105) paikkoja.

Alle 25-vuotiaiden työttömyyden kasvu hiljeni, yli 50-vuotiailla ja pitkäaikaistyöttömillä kasvu jatkui

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella lokakuun lopussa 4 294. Määrä on 49 vähemmän kuin syyskuun lopussa. Nuoria oli työllistämistoimien piirissä aikaisempaa enemmän eli 2 004. Nuorten aktivointiaste oli lokakuun lopussa 31,8 %.  Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä oli 4 699, mikä on 35 vähemmän kuin kuukausi sitten. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta laski myöskin ollen lokakuun lopussa 21,5 % (koko maa: 15,3 %). Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne ei ole kuitenkaan kaikkien osalta helpottunut, sillä nuoria on edelleen työttömänä n. 440 enemmän kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 198. Vuoden 2013 lokakuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 596 työnhakijalla (7,8 %).

Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 6 819, joten 26,0 % työttömistä on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 1 081 enemmän kuin vuosi sitten (18,8 %).

Ulkomaalaisten työttömyys pysyi vuoden takaiseen nähden ennallaan. Lokakuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 904. Naisia heistä oli yli puolet eli 54,2 %.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi 6,5 %

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli lokakuun lopussa 10 612 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden lokakuusta 647 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (2 805), oma-ehtoisessa opiskelussa (2 614), työvoimakoulutuksessa (2 296) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (1 475).

Aktivointiaste laski vuoden takaisesta ja oli lokakuun lopussa 28,8 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 28,9 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rahoitusyksikkö:  rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rahoitusyksikkö:  tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla'-katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 23.12.2014

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

 


Alueellista tietoa