Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui (Uusimaa)

Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui joulukuussa. Suunnitelma laadittiin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria – viisaita liikkumisen valintoja – ja parantaa monen toimijan yhteistyönä tehtävän liikenneturvallisuustyön koordinointia. Perinteisen raportoinnin sijaan suunnitelma on raportoitu omana ala-sivunaan kaupungin Internet-sivuilla. Sivu toimii jatkossa aihepiirin liittyvänä tieto- ja ideapankkina niin asukkaille, kaupungin työntekijöille kuin eri sidosryhmille.

Meillä jokaisella on vastuu turvallisesta liikkumisesta

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa käytiin läpi kaupungin liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Ongelma-analyysin perusteella osapuolet sopivat visiosta, tavoitteista ja painopistealueista. Ihmisten, kunkin meistä, omaa vastuuta liikenneturvallisuuden parantamisessa haluttiin korostaa aina liikenneturvallisuustyön visiosta lähtien. Teemme päivittäin lukuisia liikkumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä: mitä reittiä kuljemme, mihin aikaan matkustamme, millä välineellä liikumme, millainen on ajotapamme, miten huomioimme kanssakulkijat, noudatammeko liikennesääntöjä ja käytämmekö turvalaitteita. Lähes kaikilla liikkumista koskevilla päätöksillämme on vaikutus sekä omaan että muiden kulkijoiden onnettomuusriskiin, omaan ja toisten kokemaan turvallisuuteen tai turvattomuuteen.

Viisi painopistealuetta suuntavat lähivuosien toimintaa

Liikenneturvallisuusvision ja liikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteiden tueksi ja käytännön toimenpiteitä kohdentamaan valittiin viisi painopistealuetta: 1) Koulumatkojen turvallisuus 2) Nuorten liikkumisen turvallisuus 3) Työliikenteen turvallisuus 4) Iäkkäiden liikkumisen turvallisuus ja 5) Lohjan keskustaajaman turvalliset liikennejärjestelyt. Omana kokonaisuutenaan tarkasteltiin jatkuvan liikenneturvallisuustyön mahdollistavia rakenteita ja toiminnan resursseja, esimerkkinä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta ja sen kehittämistarpeet. Suunnitelman toimenpidevalikoima käsittää niin liikennekasvatukseen ja viestintään, fyysiseen liikenneympäristöön, liikenteen valvontaan kuin yhteistyöhön ja osaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Käytännön toimien, etenkin liikennekasvatustyön, koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Lohjan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä on perustettu jo 1990-luvun alkupuolella ja sillä on takanaan ansiokas taival liikenneturvallisuuden edistäjänä.

Lähes 200 toimenpidettä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi

Liikenneympäristön suunnittelussa päähuomio kohdennettiin pahimpiin onnettomuuskasaumiin ja koettujen ongelmakohtiin, koulujen kohtien ja tienylitysten turvallisuuteen sekä liikenteen rauhoittamistoimiin. Lohjan keskustaajaman liikennejärjestelyt nostettiin esille omana kokonaisuutenaan, koska alueella tapahtuu yli 40 prosenttia Lohjan henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista. Kaikkiaan liikenneympäristön toimenpiteitä suunnitelmassa on esitetty noin 170 ja ne on esitelty kaupungin teknisessä lautakunnassa. Liikenneympäristön parannusten pääpaino on pienehköissä ja kustannustehokkaissa hankkeissa. Erityisesti nopeusrajoitustoimet, ajoratamaalaukset, liikennemerkkimuutokset ja muut pienehköt toimet pyritään toteuttamaan lähivuosina.

Kaupungin liikenneturvallisuussivut

Lisätietoja suunnitelmasta:

  • Lohjan kaupunki, Seppo Lötjönen, seppo.lotjonen(at)lohja.fi, p. 050 529 9869
  • Lohjan kaupunki, Esa Rantala, esa.rantala(at)lohja.fi, p. 044 369 4478
  • Lohjan kaupunki, Tapio Heinonen, tapio.heinonen(at)lohja.fi, p. 044 386 1090
  • Uudenmaan ELY-keskus, Marko Kelkka, marko.kelkka(at)ely-keskus.fi, 0295 021 291
  • Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, p. 050 369 4604

Alueellista tietoa