Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Lisämäärärahaa maatalouden rakennetukien ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen toimeenpanoa varten (Satakunnan ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö osoitti 19.5.2016 antamallaan päätöksellä lisää avustusmäärärahoja maatalouden rakennetukilain mukaisten 16.10.2015 – 15.10.2016 välisenä aikana vireille tulleiden maatalouden investointitukihakemusten, sekä 1.11.2015 – 31.10.2016 välisenä aikana vireille tulleiden nuoren viljelijän aloitustukihakemusten toimeenpanoa varten. Maatalouden investointien osalta päätös koskee Euroopan unionin osaksi rahoittamia investointeja.

Avustusvaroja osoitettiin lisää kaikkiaan noin 47 milj. euroa, josta Satakuntaan 3,3 milj. euroa.

Lisämäärärahan myötä Satakunnassa on nyt EU-osarahoitteisiin investointeihin ja nuoren viljelijän aloitustukeen tälle vuodelle käytettävissä avustusvaroja yhteensä 8,3 milj. euroa. Määrärahasta on jo alkuvuonna sidottu 1,7 milj. euroa. Vireillä on tammi-maaliskuun tukijaksolla haettuja avustuksia noin 4,7 milj. euron edestä.

Lisämäärärahan ansiosta kaikille vireillä oleville hakemuksille, jotka saavuttavat valintamenettelyssä vähimmäispistemäärän, 1,1 pistettä, voidaan antaa myönteinen päätös ja avustusvaroja jäänee vielä riittävästi loppuvuonna vireille tulevien hakemusten päätöksentekoa varten.

Maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnettäviä kansallisia avustusvaroja on tälle vuodelle käytettävissä yhteensä 1,7 milj. euroa, josta tähän mennessä sidottu yhteensä 500 000 euroa. Kansallisia avustusvaroja käytettävissä loppuvuodelle 1,2 milj. euroa.

Korkotukilainojen 15 milj. euron myöntövaltuudesta käytettävissä on vielä noin 9 milj. euroa.

Lue lisää:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote - Maatalouden investointitukia haettu vilkkaasti


Alueellista tietoa