Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lintujen pesintä käynnissä - nämä asiat on hyvä tietää pesimärauhasta

Kuva: Marja-Liisa Pitkänen

Rauhoitettujen lintujen häiritseminen on kiellettyä ympäri vuoden, mutta myös rauhoittamattomat linnut on rauhoitettu pesimäaikaan. Tällöin pesien ja munien siirtäminen tai hävittäminen sekä pesivien lintujen ja poikasten hätyyttäminen on kielletty. Osa lintulajeista käyttää rakentamaansa pesää uudelleen, ja tällöin pesän hävittäminen on kielletty myös lisääntymisajan ulkopuolella. Epäselvässä tilanteessa asia kannattaa tarkistaa ELY-keskuksesta.

Aktiivinen vaihe pesän rakentamisesta poikasten lähtöön kestää kuitenkin lyhyen aikaa. Jos lintu pesii haastavassa paikassa, pesintää voi ennaltaehkäistä seuraavana vuonna. Tehokkainta on käydä toistuvasti esimerkiksi pihalla tai katolla lintujen valitessa pesäpaikkoja keväällä. Katolle tai laiturille voi myös laittaa pelotteeksi esimerkiksi haukkaleijan tai kumikäärmeen ennen kuin linnut valitsevat pesäpaikkoja. Mikäli pesintä näistä huolimatta alkaa, pelotteet pitää hakea pois.

Jos ennaltaehkäisevät keinot eivät tehoa, pesinnän häirintään voi hakea poikkeuslupaa. Lintuja koskevat poikkeusluvat haetaan keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Pesinnän alettua poikkeusluvan voi saada vain, jos häirinnän syynä on jokin lintudirektiivin mukainen peruste, kuten yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden turvaaminen tai viljelmille tai kotieläimille aiheutuva vahinko.

Ajoita remontti- ja kunnostustyöt pesimiskauden ulkopuolelle

Esimerkiksi lokkien kattopesinnät saattavat aiheuttaa päänvaivaa ulkoremonttia suunnittelevalle. Lokit puolustavat poikasiaan kiivaimmin välittömästi poikasten kuoriutumisen jälkeen, ja usein lintujen aiheuttama häiriö on ohi muutamassa viikossa.

Mikäli remontoitavan rakennuksen tiedetään olevan lintujen pesimäpaikka, remontointityöt kannattaa tehdä joko ennen pesimäkauden alkamista tai sen jälkeen. Myös rantojen kunnostus on hyvä aloittaa lintujen pesimäkauden päätyttyä, ja tiedossa olevat lintujen pesäpaikat on syytä jättää kokonaan hoitotoimien ulkopuolelle.

Paras ajankohta umpeenkasvaneen venepaikan tai uimarannan ruoppaukseen sekä rantapensaikon ja -puuston raivaukseen on loppusyksy tai kevättalvi. Vesikasvillisuuden niitto kannattaa puolestaan tehdä elokuussa, jolloin kasvillisuuden niitolla ja keruulla saadaan poistettua mahdollisimman paljon ravinteita vesistöstä. Jos niitettävällä tai ruopattavalla alueella on muita huomioitavia luontoarvoja, kuten viitasammakoita, ELY-keskus ohjaa tarvittaessa kunnostustöiden ajoituksessa ja toteuttamisessa.

Lue lisää

Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)