Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan Ylä-Savon kuntiin ja Siilinjärvelle (PohjoisSavo)

Ylä-Savon kuntiin (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä) ja Siilinjärvelle laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Työ valmistuu kesällä 2017. Tällä hetkellä työssä on tehty toimenpidesuunnittelua kunnittain. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin kuntien ja kyläyhdistysten edustajille helmikuun puolivälissä.

Suunnitelman laatiminen on aloitettu viime kesänä ja nyt ollaan luonnosvaiheessa. Suunnitelmaan on kartoitettu liikenteen turvallisuusongelmat ja tehty esityksiä, joilla kuntien liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää sekä liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteitä että liikenneturvallisuustyön kehittämistä.

Työn alussa on selvitetty liikenteen ongelmakohteita tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, erilaisten rekisterianalyysien ja maastokäyntien avulla. Yksi tärkeimmistä tietolähteistä on ollut asukkaille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueiden pahimmista liikenneturvallisuusongelmista. Kuntalaiset ovat osallistuneet suunnitteluprosessiin aktiivisesti ja kuntalaiskyselyyn saatiin hyvin vastauksia kaikista kunnista. Kunnissa on tehty myös esteettömyyskartoitukset. Helmikuussa pidettiin Iisalmessa kuntien ja kyläyhdistysten edustajille suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus, jossa saatiin hyvää palautetta.

Suunnitelman painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Tavoitteena on erityisesti jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen taajamissa sekä koulureittien turvallisuuden varmistaminen. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus tapahtuu kuntien määrärahojen sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle myönnettävän rahoituksen puitteissa.

Liikenneturvallisuustyö osaksi hallintokuntien arkea

Liikenneturvallisuustyön tarkoituksena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kuntien työtekijöiden normaaleja toimintatapoja. Liikenneturvallisuustyötä voidaan tehdä kaikissa kunnan hallintokunnissa, ja erityisen tärkeää se on niillä aloilla, joilla ollaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Liikenneturvallisuustyö organisoidaan parhaiten kuntien toimintatapoihin sopivaksi yhteisten tavoitteiden ja valittujen painotusten sekä yhteistyömuotojen pohjalta. Tavoitteena on kehittää toimintamallit liikenneturvallisuustyölle sekä lisätä työn aktiivisuutta ja arvostusta.

Suunnittelutyön tilaajia ovat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä suunnittelualueen kunnat. Mukana työssä ovat myös poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneturva. Suunnitelmaa laativa konsultti on Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Jyrki Könttä                      Iisalmen kaupunki, puh. 040 588 9022
Ari Ruotsalainen             Kiuruveden kaupunki, puh. 0400 371 128
Eero Mykkänen               Lapinlahden kunta, puh. 040 488 3701
Petri Ahonen                    Rautavaaran kunta, puh. 040 860 8216
Ari Kainulainen               Siilinjärven kunta, puh. 044 740 1501
Jari Sihvonen                  Sonkajärven kunta, puh. 0400 243 136
Mikko Kajanus                Vieremän kunta, puh. 0400 370 112
Kyllikki Komulainen       Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 029 502 6729
Teemu Kinnunen            Ramboll Finland Oy, puh. 050 336 9689
Pilvi Lesch                        Ramboll Finland Oy, puh. 040 718 0607

 


Alueellista tietoa