Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lauha talvi reikiinnytti päällysteitä normaalia enemmän ja pintakelirikko kurittaa sorateitä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Talvi on ollut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päällysteiden kulumisen kannalta pääosin todella paha ja nastarenkaat ovat kuluttaneet päällysteitä paljon. Runsaat sateet ovat aiheuttaneet vaurioita vähäliikenteisillä teillä, ja myös muutamalla vilkkaammalla tiellä vauriot ovat olleet merkittäviä. Kevään routatilanteen ennustetaan olevan tavallista talvea helpompi Varsinais-Suomi, mutta Satakunnassa routatilanteesta ennustetaan keskimääräistä vaikeampaa. Pintakelirikkoa esiintyy jo sorateillä.

Vuosia jatkunut päällysteiden kunnon heikkeneminen näkyy lisääntyvinä päällystevaurioina myös vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä ja ne myös haittaavat liikennettä yhä enenevässä määrin. Aiemmin päällystevaurioita esiintyi lähinnä vähäliikenteisillä teillä, joiden rakenne on usein myös heikompi ja päällysteiden uusimiskierto on pidempi. Nykyisin päällystevaurioita on paljon jo valtateilläkin, joiden päällysteet uusitaan keskimäärin n. 5 vuoden välein.

Vaikka suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä, niiden pinnan tai rakenteen kunnon parantamiseen ei ole juurikaan mahdollisuuksia. Tiukassa rahatilanteessa panostetaan erityisesti pääteihin, jossa on eniten liikennettä. Vähäliikenteisillä teillä tien huonosta kunnosta aiheutuvat haitat ja onnettomuusriskit ovat myös pienemmät kuin vilkasliikenteisillä teillä.

Päällysteitä on jouduttu paikkaamaan koko sateisen ja nollan molemmin puolin sahanneen talven ajan. Talvella tehdyt paikkausmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien lauhojen talvien vuoksi. Meri-ilmaston lisäksi Lounais-Suomessa lisähaastetta teiden kunnolle aiheuttaa savisen maaperän vaihtelu kantavaan kallioon. Maaperän vaihtelu aiheuttaa helposti päällystevaurioita maaperän muutoskohtiin. Paikkaukset tekevät tien pinnasta epätasaisen, mutta se on ainut keino talviaikaan korjata päällystettä. Lopullisesti päällyste saadaan kuntoon vain uudelleen päällystämällä, mutta tosiasia on, ettei vuosittainen rahoitus riitä edes kaikkien merkittävimpien huonokuntoisten teiden uudelleen päällystämiseen. Kesän päällystystyöt käynnistyvät keväällä säiden lämmettyä.     

Routa ilmenee teiden halkeiluna, kuoppina, painautumina ja routanousuina. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella Varsinais-Suomessa ei ole juurikaan roudan aiheuttamia vaurioita maanteillä. Sen sijaan Satakunnassa on havaittu vähäliikenteisillä teillä routavaurioita sellaisillakin teillä, joissa niitä ei esim. viime vuonna ollut.

Sorateillä on havaittavissa jonkin verran runkokelirikkoa. Runkokelirikko ilmenee kantavuuspuutteina ja saven pintaan nousemisena. Tämä on erityisesti savisen maaperän ongelma, koska savi sitoo itseensä paljon vettä ja vesi liikkuu savisessa maassa hitaasti.  

Pintakelirikkoa esiintyy nyt jo aurinkoisilla paikoilla päiväaikaan. Pintakelirikkoa voi tulla enemmänkin, jos keväästä tulee lämmin ja kostea. Kevään sääolot ratkaisevat, millaiseksi tilanne muodostuu Jos päivisin on tuulta ja aurinko paistaa ja öisin on pientä pakkasta, päästään vähemmillä vaurioilla. Pintakelirikon aiheuttamia vaurioita ei pystytä korjaamaan muutoin kuin sorastamalla, koska tien runko on vielä jäässä eikä tietä voi sen vuoksi lanata. Tilannetta hoidetaan tällä hetkellä sorastamalla ongelmapaikkoja.   

Routavaurioista, pintakelirikosta ja tulvista pyritään varoittamaan tielläliikkujia liikennemerkein. Joskus vauriot ilmaantuvat kuitenkin niin nopeasti, ettei niitä ehditä merkitä. Tielläliikkujien onkin syytä noudattaa varovaisuutta etenkin vähäliikenteisillä teillä liikkuessaan. Teiden heikosta kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (24 h/vrk).


Alueellista tietoa