Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lapissa työttömiä elokuussa 13 320 - työttömyys väheni kuukauden aikana, mutta lisääntyi vuodentakaisesta (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli elokuun lopussa 13 323 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 16,1 %. Työttömyys väheni kuukauden aikana tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti. Työttömiä oli lähes 1 140 (-8 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt Lapissa vähemmän kuin koko maassa. Lapissa työttömiä oli 800 (6,4 %) enemmän kuin viime vuoden elokuussa.  

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli elokuussa Rovaniemen ja Pohjois-Lapin noin 15 %:sta Itä-Lapin 20 %:iin. Nuorten työttömyys vähenee, mutta nuorten työttömien osuus ikäluokkansa työvoimasta on edelleen korkea. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu Lapissa koko maata voimakkaampana. Eniten on vuoden aikana lisääntynyt yli 60-vuotiaiden työttömyys.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui elokuun lopussa 4 025 lappilaista, mikä 4,9 % Lapin työvoimasta. Palveluihin osallistuvien määrä on noussut sekä kuukauden että vuoden takaiseen verrattuna.

Lapissa oli elokuussa avoinna kaikkiaan 2 140 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Työpaikoista kolmasosan työn kesto oli yli vuoden, kolmasosan 3-12 kuukautta ja kolmasosan alle kolme kuukautta. Eniten avoimia työpaikkoja oli oppaille, myyntineuvottelijoille, myyjille, siivoojille, kokeille, tarjoilijoille, lähihoitajille ja rakennustyöntekijöille.

Elokuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan
 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus :

Yksikön päällikkö Tiina Keränen, 0295 037 063

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2014) julkaistaan 21.10.2014


Alueellista tietoa