Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lapin positiivinen vire näkyy myös työttömyyden vähentymisenä (Lappi)

Huhtikuun lopussa Lapissa oli työttömiä 11 970, mikä on 1 550 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 14,5 % ja koko maassa 11,6 %. Lapissa on huhtikuussa ollut vähemmän työttömiä viimeksi vuonna 2012. 

Työttömyys väheni viime vuoteen verrattuna kaikissa ikäryhmissä, kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Nuorten työttömyyden lisäksi myös pitkäaikaistyöttömyys väheni kokonaistyöttömyyttä voimakkaammin. Huhtikuun lopussa oli alle 25-vuotiaita työttömiä 1 300 ja yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita noin 3 500.

Alkuvuoden aikana työvoiman kysyntä on ollut kokonaisuutena viime vuotta vilkkaampaa. TE-toimistossa oli huhtikuussa avoinna 3 590 työpaikkaa.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui huhtikuun lopussa yli 4 330 lappilaista, mikä on 270 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksessa oli lähes 2 000 henkilöä, joista lähes 1 200 omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella ja yli 800 työvoimakoulutuksessa. Työllistettynä oli noin 950 henkilöä, joista yli puolet työskenteli yksityisellä sektorilla.

 

Lapin ELY-keskuksen huhtikuun 2017 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (toukokuu 2017) julkaistaan 20.6.2017

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Alueellista tietoa