Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Lapin ELY-keskus vahvisti kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vahvisti vuoden 2014 kuntakohtaiset taksilupakiintiöt. Lähtökohtana kiintiöiden määrittämisessä pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin kaikkien asiakasryhmien osalta. Takseja tulee olla riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

Taksilupien enimmäismäärä pysyy Lapissa lähes ennallaan. Kuntakohtaisiin lupamääriin tehtiin vain vähäisiä muutoksia ja taksilupia on nyt kaikkiaan 511. Lupien enimmäismäärää pienennettiin Kemijärvellä yhdellä esteettömällä henkilöautoluvalla. Inarissa ja Tervolassa taksilupien enimmäismäärä pidettiin ennallaan, mutta tavallisten henkilöautolupien määrää pienennettiin yhdellä ja vastaavasti esteettömien lupien määrää nostettiin yhdellä luvalla.

Kiintiöiden määrittämisessä ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät sekä niissä tapahtuneet muutokset. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiöitä määrittäessä on otettu huomioon myös kuntien ja Lapin kauppakamarin lausunnoissaan esiin tuomat perustellut kuljetustarpeet.

Kiintiöissä vapaana olevat taksiluvat tulevat haettaviksi vuoden 2014 alkupuolella. Hakuajat julkaistaan muun muassa Lapin ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ely-keskus.fi/Lappi). Luvanhakijan tulee täyttää taksiliikennelain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

Luettelo taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä Lapissa vuonna 2014 (pdf).

Lisätietoja:

Ryhmäesimies Marja-Lea Hallikainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 218
Yksikön päällikkö Juha Tapio, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 260


Alueellista tietoa