Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lämmennyt sää lisää sinileväleväkukintojen riskiä (Pohjalaismaakunnat)

Lämmenneistä säistä huolimatta leväkukintojen määrät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla eivät ole toistaiseksi lisääntyneet edeltäviin viikkoihin verrattuna.  Sinilevää on kuluneella viikolla havaittu hieman Ähtärinjärvellä. Lisäksi sinilevistä on tullut jonkin verran kansalaishavaintoja.

Levähavainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi-meriwikiin (www.jarviwiki.fi), josta löytyy myös ajankohtaiset tiedot pintavesien lämpötiloista. Kansalaiset voivat tallentaa verkkopalveluun omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Leväseurannan havainnot kertovat sinilevätilanteen kyseisenä ajankohtana vain havaintopisteellä, ja järven eri osissa tilanne saattaa olla erilainen. Havaintolähetti-verkkosovelluksen avulla havaintojen tallentaminen onnistuu helposti myös älypuhelimella. Lisäksi sinilevähavainnoista voi ilmoittaa leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista leväesiintymistä on myös mahdollista lähettää näyte analysoitavaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Sinileviä eli sinibakteereita esiintyy luontaisesti vesistöissä. Olosuhteiden ollessa suotuisat sinilevät voivat aiheuttaa massaesiintymiä. Sinilevät tarvitsevat kasvuunsa ravinteita sekä valoa, ja lämpö edistää niiden kasvunopeutta. Tyyni sää saa levämassan nousemaan veden pintaan helposti havaittavaksi vihertäväksi lautaksi. Runsaasti sinilevää sisältävän veden käyttämistä ei suositella, sillä sinilevät voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa esimerkiksi iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia. Varsinkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa rannasta ja vedestä, kun sinilevää on havaittavissa. Myös veden käyttöä sauna- ja talousvetenä on syytä välttää.

 

Lisätietoja:

Leväseurantapuhelin 0295 027 990

www.jarviwiki.fi

 


Alueellista tietoa