Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Sapelikadulla puhdistetaan kadunvarsiojan maaperää (Hämeen ELY-keskus)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Kujalassa Sapelikadun varressa olevan ojan pilaantuneen maan puhdistamisesta. Ojaan laskee hulevesiä Stena Recycling Oy:n jätteiden kierrätysalueelta, ja ojaan on päässyt myös vuosina 2012 ja 2013 Stena Recycling Oy:n alueella sattuneiden romu- ja jätevarastojen tulipalojen sammutusvesiä. Ojan pohjan maa-aines on pilaantunut noin 100 metrin matkalta öljyllä ja sinkillä. Pilaantunutta maata on ojan pohjassa yhteensä arviolta 60 kuutiometriä. Puhdistamisesta vastaa Stena Recycling Oy.    

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, etteivät öljy ja metallit pääse kulkeutumaan ja aiheuttamaan haittaa ympäristössä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle ja Sapelikadun käyttäjille. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240 

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173     

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme       


Alueellista tietoa