Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Karistossa puhdistetaan ajoharjoitteluradan öljyinen maaperä  (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Karistossa sijaitsevan ajoharjoittelualueen maaperän puhdistamisesta. Ajoharjoitteluradan ajoväylän reuna-alueet ovat pilaantuneet öljyhiilivedyillä. Öljy on peräisin liukkauden lisäämiseksi käytetyistä öljypohjaisista kemikaaleista.  Öljyllä pilaantunutta maata on yhteensä noin 1 000 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy. Alue puhdistetaan kesällä ajoharjoitteluradan peruskorjaustöiden yhteydessä.      

Maaperässä oleva öljy on sitoutunut maan pintakerrokseen eikä ole tutkimusten mukaan päässyt kulkeutumaan pohjaveteen. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240  

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173  

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme         


Alueellista tietoa