Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kyttäluoman luonnontaloudelliset kunnostustyöt ollaan saamassa päätökseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kyttäluoma on valittu Merenkurkun pienvesien elinvoimaisuuden puolesta (FLISIK)-hankkeen mallikohteeksi. Työt aloitettiin viime vuonna puron ja sen lähialueen kartoituksella. Talvella ollaan kartoitustuloksien ja kerättyjen vedenlaatutietojen perusteella mietitty, miten puron tilaa ja elinvoimaisuutta voitaisiin parantaa.

Tämän vuoden kesä ja syksy ovat sitten olleet toiminnan aikaa. Kyttäluoman elinvoimaisuutta ja luonnonvaraista taimenkantaa on vahvistettu erilaisten toimenpiteiden avulla. Näitä toimenpiteitä ovat olleet vaellusesteiden poisto kynnystämällä patojen alapuoliset alueet, kertyneen hiekan poisto kalojen talvehtimispaikkana toimivasta lammesta sekä kalojen suojapaikkojen lisääminen puu- ja kivimateriaalia lisäämällä.

Nyt on vuorossa kutusorakoiden luominen puron taimenille. Tämä tehdään tuomalla lisää soraa uomaan sekä putsaamalla jo olemassa olevaa soraa siihen kertyneestä hienosta materiaalista. Maanomistajia, kalastusseuran aktiiveja ja muuten asiasta kiinnostuneita on kutsuttu talkoisiin keskiviikkoiltapäiväksi. Tavoitteena on, että Kyttäluoman kohdealueella on iltaan mennessä viisi uutta, taimenen kudulle soveliasta aluetta ja olemassa olevat sorakot on saatu puhdistettua hiekasta ja hienosta materiaalista, jotta taimenen kutu niissäkin onnistuisi paremmin.

FLISIK on Botnia Atlanica-ohjelmasta rahoitusta saava rajoja ylittävä yhteistyöhanke Suomen ja Ruotsin välillä. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin rakennerahasto lisäksi, Ruotsin ja Suomen valtiot sekä suomalaiset yhteistyökumppanit. Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Suomessa hankkeessa mukana ovat ELY-keskuksen lisäksi Metsähallitus ja Suomen Metsäkeskus. Ruotsalaisia yhteistyökumppaneita ovat Länsstyrelsen i Västerbotten ja Skogsstyrelsen. Hankkeen tavoitteena on levittää metsäympäristöön ja pienvesiin liittyvää tietoa ja -taitoa toiminnalla mallivesistöissä. Hankkeen pidemmän aikavälin tarkoitus on parantaa Merenkurkun alueen kaikkien pienvesien elinvoimaa ja tilaa.

Lisätietoa:

  • Projektipäällikkö Lotta Haldin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 359 448

  • Suunnittelija Jonna Koivunen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 380 5201


Alueellista tietoa