Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kyrönjoella tulvavedet on saatu pois pengerrysalueiden pelloilta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kyrönjoen pengerrysalueiden pelloille kevään tulvahuipun (17–21.4.2013) aikana päästetyt vedet on saatu poistettua Kyrönjoen pelloilta. Tulvavedet on pääosin pumpattu pengerrysalueilta pumppaamojen kautta. Lisäksi vesiä on päästetty takaisin jokeen tulvaluukkujen kautta silloin kun vesi pengerrysalueilla on ollut korkeammalla kuin joessa. Paikoitellen pengerrysalueiden pelloilla on vielä pieniä määriä tulvavesiä, jotka eivät ole poistuneet pumppauksen avulla. Tämä johtuu salaojien ja ojien tukkeutumisesta.

 

Sitä mukaa kuin pengerrysalueet ovat vapautuneet vedestä, on ELY-keskus aloittanut alueen teiden korjauttamisen. ELY-keskus uusii myös Tuomiluoman yli johtavan siltarummun tulvavaurioiden vuoksi. Tulvavesien pelloille tuomien puiden, olkien ja muiden materiaalien poisto pelloilta kuuluu alueen maanomistajille.  Paikoitellen pelloille on tulvan tuomaa materiaalia runsaastikin.

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueilla (Rintala, Tieksi ja Halkosaari) oli tänä keväänä runsaat 20 milj. m3 tulvavettä noin 3000 hehtaarilla peltoa.  Syvimmillään vettä oli pelloilla toista metriä.  Viime syksynä Kyrönjoen pengerrysalueilla oli 10 milj. m3 vettä 2 000 hehtaarin alueella. Pengerrysalueiden valmistumisen jälkeen vuonna 1984, niille on päästetty vettä kolmesti ja päästetty vesimäärä oli selvästi suurin tänä keväänä.  Suuri vesimäärä johtui siitä, että tämän kevään tulvahuippu oli poikkeuksellisen suuri ja tulvarajan ylitys jatkui useita vuorokausia.

Lisätietoja

  • Rakennusmestari Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
  • Insinööri, Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
 

 


Alueellista tietoa