Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kuusamon Maaningan tuulivoimahanke käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Kuusamossa sijaitsevalle Maaningan alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 3-6 MW, kokonaiskorkeus enintään 240 m, napakorkeus enintään 160 m ja lavan pituus enintään 80 m.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja (VE):
VE 0: Hanketta ei toteuteta
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 71 tuulivoimalaa
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa

Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:
VE A:Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 25 km Jumiskoon
VE B: Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 68 km Pirttikoskelle
VE C: Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Posiolle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville hankkeen YVA-ohjelman. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.12.2015 kello 17.30-19.30 Käylän Korpihovissa (Sallantie 53, Käylä). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17, jolloin voi tutustua kartta-aineistoon. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 4.11.-31.12.2015 Kuusamon, Posion, Sallan, Kemijärven ja Rovaniemen kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/maaningantuulivoimayva.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena 31.12.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 Oulu tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 29.1.2016. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Kuusamon, Posion, Sallan, Kemijärven ja Rovaniemen kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524) ja Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394), [email protected]

Hankkeesta vastaa EPV Tuulivoima Oy, Heini Ervasti (puh. 050 443 3722) ja Sami Kuitunen (puh. 040 519 5008), [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, Sonja Oksman, puh. 020 747 7318, [email protected]
 


Alueellista tietoa