Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille apua ojitusasioiden ratkaisemiseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on valmistunut "Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen". Kunnissa ojitusasioihin liittyviä erimielisyyksiä hoitavat viranhaltijat ovat tuoneet esille vesilain tulkinnan haastavuuden ja tarpeen ajantasaiselle ohjeistukselle. Opas onkin suunnattu erityisesti kuntien ympäristönsuojelusta vastaaville viranhaltijoille, mutta myös muille ojitusasioiden kanssa painiville.

Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojitustoimitukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joille kuuluvat erityisesti eräät ojaerimielisyydet. Oppaan tarkoitus on antaa tietoa vesilain ojitusta koskevista normeista ja apua laintulkintaan. Oppaassa käsitellään ojitusta myös muilta osin kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osalta.

Opas on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön asettaman valtakunnallisen peruskuivatus- ja ojitustoimitustehtävien toimintamalliryhmän toimeksiannosta.  Opas löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta: ymparisto.fi/vesi/vesien käyttö/maankuivatus ja ojitus. Oppaan ruotsinkielinen käännös valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  • Vesitalousasiantuntija Outi Leppiniemi, puh. 0295 028 016

Alueellista tietoa