Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kuljetustuen sähköinen haku on avattu

Alueellisen kuljetustuen haku on avattu. Vuonna 2014 tapahtuneita kuljetuksia koskevaa kuljetustukea on haettava viimeistään 1.6.2015. Kuljetustukea haetaan sähköisesti ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa:

Kyseisellä sivulla on sähköistä hakua koskevia ohjeita sekä erillinen sähköisen kuljetustukihakemuksen ohje, johon on suositeltavaa tutustua ennen kuljetustukihakemuksen laatimista.

Yritystukien asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Lisätietoa yritystukien sähköisestä asioinnista voi kysyä Yritys-Suomen puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500 tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (puh. 0295 038 210). Kaikki kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014-2017 (1248/2014). Kuljetustukea haetaan kalenterivuosittain jälkikäteen toteutuneiden ja maksettujen kuljetusten perusteella.

Kuljetustukea vuoden 2014 kuljetuksista on haettava viimeistään 1.6.2015. Myöhempiä vuosia koskevaa kuljetustukea on haettava aina kolmen kuukauden kuluessa kyseisen vuoden (hakemuskauden) päättymisestä. Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Ennen mahdollista kuljetustukihakemuksen laadintaa on suositeltavaa tutustua erilliseen kuljetustuen kuvaukseen:

 


Alueellista tietoa