Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Köylinjoesta 15.7. otetut vesi- ja kalanäytetulokset valmistuneet (Hämeen ELY-keskus)

Eviralta saadun lausunnon mukaan Köylinjoen kalat ovat kuolleet Stena Recycling Oy:n tulipalon sammutusvesien aiheuttamaan vedenlaadun huononemiseen. On kuitenkin mahdotonta sanoa suoraan, mikä yksittäinen kemiallinen yhdiste kaloja tappoi. Vedessä, jossa kalatkin haisevat savulle, on paljon yhdisteitä, jotka ovat suoraan kaloille myrkyllisiä tavalla tai toisella.

Köylinjoen vesi on 15.7. otettujen vesinäytteiden mukaan ollut sekä kuolleiden kalojen havaintopaikan yläpuolella että alapuolella lähes hapetonta, mikä virtavedessä ei ole lainkaan normaalitilanne, sekä erittäin sameaa ja kiintoainepitoista. Myös ravinnearvot ovat erittäin suuret ja samoin sähkönjohtavuus, joka kertoo vedessä olevista suoloista. Vaarallisten aineiden osalta on tutkittu ainoastaan PAH-yhdisteet, joiden pitoisuudet ovat koholla, mutta eivät ylitä luonnonvesille asetettuja ympäristönlaatunormeja (EQS).

Uudet vesinäytteet sekä Köylinjoesta että Palojoesta on otettu maanantaina 20.7. ja seuraavat vesinäytteet otetaan viikoilla 31 ja 32. Näistä vesinäytteistä analysoidaan vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita laajemmin. Uusia kalakuolemahavaintoja Palojoessa tai Porvoonjoessa ei ole tehty.

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183.

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa