Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Korvaukset rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista kasvoivat - uusien korvausten hakuaika käynnistyy (Kainuu)

Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat

Ympäristöministeriö edistää rauhoitettujen lajien suojelua myöntämällä avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Maksettavat avustukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991). ELY-keskukset myöntävät avustukset ympäristöministeriölle vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen lintujen aiheuttamat maatalousvahingot olivat vuonna 2015 huomattavia. Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2016 avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista yhteensä noin 566 460 euroa. Avustusmäärä edelliseen vuoteen nähden nousi yli kaksinkertaiseksi.

Avustusta vuonna 2016 tapahtuneista vahingoista haetaan ELY-keskuksille osoitetuilla hakemuksilla vuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa ministeriön kotisivuilla:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Korvaukset_rauhoitettujen_lintujen_aiheu(41681)

 

Lisätietoja

Ympäristöministeriö: ylitarkastaja Hanne Lohilahti, 0295 250 374, [email protected]

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, 0295 023 889, [email protected]


Alueellista tietoa