Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kopsa III -tuulivoimapuistohankkeen YVA-selostus nähtäville  (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kopsa III –tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Selostus on nähtävillä 12.4.2016 asti Raahen kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/kopsa3tuulivoimayva.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.3.2016 Kopsan seurantalolla, Kopsantie 41, Raahe klo 17.00.  Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavaa. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Tarkasteltavana kaksi hankevaihtoehtoa

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta eri hankevaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja käytettävän alueen osalta. Lisäksi tarkastelussa on mukana ns. nollavaihtoehto.

Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan yhteensä korkeintaan 12 noin 3–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista Kopsan ja Anteronperukan hankealueille. Tuulivoimaloiden napakorkeus (korkeus maanpinnasta, jolla roottorin keskiö sijaitsee) olisi korkeintaan 170 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 240 metriä.

Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan yhteensä korkeintaan 6 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista ainoastaan Kopsan hankealueelle. Tuulivoimaloiden korkeus sama kuin vaihtoehdossa VE1.

Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulipuiston toteuttamatta jättämistä.

Tuulipuisto liitettäisiin maakaapeleiden ja sähköaseman kautta sähköverkkoon. Tuulipuistoon rakennetaan 110/20 kV:n sähköasema, johon tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla tuulipuiston sisällä. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon hankealueiden kaakkoispuolella kulkevan Siikajoki-Jylkkä 110 kV voimajohdon läheisyyteen rakennettavan sähköaseman kautta.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 12.4.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 10.6.2016 mennessä.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja lausunnosta
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, [email protected]
Hankkeesta tuulivoimapäällikkö Tuomas Ylimaula, Puhuri Oy, puh. 050 454 9289,
YVA–konsulttina hankkeessa toimii Pöyry Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Ville Koskimäki, puh. 010 33 28438


Alueellista tietoa