Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kolmannes maamme rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksista maksetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)


Vuonna 2012 rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin koko Suomessa korvauksia noin 300 000 €, josta reilu kolmannes tuli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa). Erityisen paljon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella korvauksia haetaan ja maksetaan kurkien, joutsenten ja naakkojen aiheuttamista vahingoista.  Myös aikaisempina vuosina merkittävä osa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksista on maksettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle.

Ympäristöhallinto korvaa ympäristöministeriön päätökseen (N:o 1626, 1991) perustuen rauhoitettujen eläinten tuottamia vahinkoja. Hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään vahinkovuotta seuraavan vuoden keväällä. ELY-keskukset toimittavat hakemukset eteenpäin ympäristöministeriölle, joka vahvistaa korvaukset käytettävissä olevan valtion budjetin sallimissa raameissa. Korvauspäätökset ja itse korvausten maksut hoitaa alueellinen ELY-keskus ja yleensä ne ajoittuvat vahinkovuotta seuraavan vuoden kesä-heinäkuulle.


Rauhoitettujen eläinten maataloudelle aiheuttamista vahingoista edellytetään maataloussihteerin lausuntoa. Käytännössä he myös useimmiten arvioivat aiheutuneen vahingon suuruuden. Kalanviljelylaitoksille ja rakennuksille aiheutuvista vahingoista on tarpeen hankkia poliisin lausunto. Tarkoituksena on pystyä todentamaan, mikä laji vahingon on aiheuttanut ja miten paljon vahinkoa on syntynyt. 

Kuten päätöksen nimi kertoo, Ympäristöhallinto maksaa korvauksia ainoastaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitetuista lajeista. Sen sijaan metsästyslain piiriin ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien riistalajien, kuten meri-, metsä- ja kanadanhanhen, ja rauhoittamattomien lajien, kuten variksen, harakan, harmaalokin, merilokin ja räkättirastaan, aiheuttamista vahingoista ei korvausta makseta ympäristöhallinnon kautta.


Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 920

Alueellista tietoa