Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kokemäenjoen suistoalueen kalakuolemien syyt selvittelyssä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Viime viikon lopulla ja erityisesti viikonlopun aikana on tehty runsaasti havaintoja kuolleista suutareista.  Havaintoja on tehty Porissa ns. luotojen alueella, joka on Kokemäenjoen Porista merelle päin oleva alue, jossa joki haarautuu useaan juopaan. Havaintoja on tullut myös merialueelta Pihlavanlahdelta Lyttylän ja Sådön alueelta.

Asiantuntija epäilee nikkelipäästöä kalakuolemien syyksi

 – Vähän yli sadan kilon kuparipäästö ei selitä kalakuolemia, vaikka kupari onkin hyvin myrkyllistä eliöstölle. Sen sijaan massiivisen nikkelipäästön seurausta tämä voi olla, arvioi eläintieteen professori Mikko Nikinmaa Turun yliopistosta. 

Suutari kestää normaalisti hyvinkin alhaisia happipitoisuuksia ja korkeita lämpötiloja, se ei siedä juuri lainkaan muutoksia ioniaineenvaihdunnassa. 

 – Korkean nikkelipitoisuuden vedessä tiedetään vaurioittavan suutarin ioniaineenvaihduntaa, mikä ilmenee natrium- ja kloridipitoisuuksien alenemisena kalan elimistössä. Tällainen aineenvaihduntahäiriö ei aiheuta välitöntä kuolemaa, vaan kuolema seuraa 2-3 viikon viiveellä, sanoo Nikinmaa.

Tässä vaiheessa selvitetään myös muita mahdollisia syitä, kuten loistartuntaa ja kutemisaikaan liittyvää häiriötilaa.

Porin kaupunki toimittaa elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan näytekaloja tutkittavaksi. Aineenvaihdunnan häiriintyminen ei kuitenkaan välttämättä selviä kalanäytteistä, sillä olennaista aineenvaihdunnan häiriytymiselle on veden nikkelipitoisuus eikä kalan elimistön nikkelipitoisuus.

Käynnissä on monipuolisia selvityksiä

Kokemäenjoen päästöjen vuoksi on meneillään monipuolinen seuranta. Seurannassa ovat veden laatu, sedimenttien laatu, simpukat, kalat, ravut, nahkiaiset ja vesikasveista ulpukka. Suomen ympäristökeskus on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen keskeinen asiantuntijakumppani seurannan suunnittelussa ja tietojen tulkinnassa. 

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Harri Helminen 0295 022 865


Alueellista tietoa