Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kivimon lauttapaikan eteläinen maatuki (Roslax) uusitaan Houtskarissa, rakennustöistä häiriöitä Rengastien liikenteeseen (Varsinais-Suomi)

Maantiellä 12003 Kivimon lauttapaikalla Paraisten Houtskarissa suoritetaan lauttapaikan eteläisen maatuen uusimisurakka maalis-toukokuussa 2017, sillä vanha maatuki on erittäin huonossa kunnossa. Lauttapaikka on osa Saariston Rengastietä, joten työt tehdään ennen kesäsesongin alkua. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta- ja tieliikenteeseen. Tienkäyttäjiä kehotetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen työmaan läheisyydessä tilapäisten liikennejärjestelyjen johdosta. Liikenneviraston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista halukkaille myös kohdennetusti sähköpostitse. Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvia liikennehaittoja.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikalla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Rakennustöiden aikana liikennekatkoksia esiintyy arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Liikenneviraston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista halukkaille myös kohdennetusti sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työmaapäällikölle Jaakko Vanha-Kuitille osoitteeseen [email protected].

Uuden maatuen rakentaminen

Kivimon lauttapaikan eteläinen maatuki uusitaan kokonaan porapaaluperusteiseksi kallioankkuroiduksi maatueksi. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa työmaan perustamisella ja työt saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Uusi maatuki rakennetaan välittömästi nykyisen maatuen taakse. Urakan aikana maantieliikenne ohjataan kulkemaan kiertotielle. Uuden maatuen valmistuttua, nykyinen maatuki puretaan ja lauttapaikan kalturi kiinnitetään uuteen maatukeen. Lauttapaikalla saatetaan joutua suorittamaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.
 

Lisätietoja

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola,
    p. 0295 022 791
  • Destia Oy: työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797

Alueellista tietoa