Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kittilän maanteiden hoidon alueurakoitsijaksi NCC Roads Oy (Lapin ELY-keskus)

Tänä vuonna kilpailutettiin koko maassa 12 maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakkaa. Lapin ELY-keskuksen alueella kilpailutettiin Kittilän alueurakka. Urakan voitti NCC Roads Oy, joka tällä hetkellä hoitaa myös Sodankylän alueurakkaa sekä 6 muuta kunnossapitourakkaa koko maan alueella. Hyväksyttyjä tarjouksia Kittilän alueurakkaan saatiin 3 kpl. Urakan tarjoushinta oli 16,2 M€. Tarjousten vertailu sisälsi myös laadullisen arvioinnin.

Kittilän alueurakka kestää viisi vuotta eli 1.10.2013 – 1.10.2018. Kunnossapitovastuu siirtyy uudelle urakoitsijoille ennen seuraavaa talvikautta 1.10.2013. Siihen asti Kittilän aluetta hoitaa Destia Oy, joka voitti edellisen tarjouskilpailun vuonna 2008.  

Kittilän alueurakkaan kuuluu Tunturi-Lapin maanteiden kesä- ja talvihoito kokonaisvastuulla sekä pieniä ylläpitotöitä. Alueella on maanteitä 1 714 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä 73 kilometriä Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Kolarin kuntien alueella.  

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Hoidon ja ylläpidon alueurakoissa tilaaja määrittelee tiestöllä tarjottavan palvelutason. Urakoitsija puolestaan vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta ja raportoinnista. Tilaaja seuraa urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuutta ja varmistaa pistokokein tilatun laadun toteutumisen. Alueurakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne-vastuualueen aluevastaavat. Kittilän aluevastaavana toimii Esa Kaitala.

Lapin alueella toimii neljä hoidon alueurakoitsijaa. Destia Oy hoitaa Pellon, Ranuan ja Kemijärvi-Posion alueurakoita, YIT Rakennus Oy hoitaa Rovaniemen ja Kemin alueurakoita, Koillistie Määttä Oy hoitaa Ivalon alueurakkaa ja NCC Roads Oy Sodankylän alueurakkaa sekä ensi syksystä lähtien myös Kittilän alueurakkaa. Ranuan ja Rovaniemen urakat ovat yhteisalueurakoita kuntien kanssa.

Lisätietoja
Kunnossapitoryhmän esimies Kari Parikka puh. 0295 037 247 ja Kittilän aluevastaava Esa Kaitala puh. 0295 037 227


Alueellista tietoa