Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Kirkonkylien elinvoimaisuuden turvaaminen (Pohjois-Savo)

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen pilottihaku on käynnistynyt 1.11. ja sen hakijoina voivat olla kunnat tai niiden valtuuttamat tahot. Pilottikohteen valinnassa kriteerinä on kunnan sitoutuminen ja sen merkittävä rooli kehittämistoimenpiteissä.

Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa kehitetään eri sektoreiden välistä tila-, palvelu ja
budjettikumppanuutta. Toimenpiteet tähtäävät kirkonkylien/kyläkeskusten tyhjien ja
vajaakäyttöisten tilojen käyttöasteen nostoon kehittämällä kumppanuuksia. Tavoitteena on saada
tiloihin uudenlaisia käyttötarkoituksia, palveluja ja toimintaa.

Piloteiksi valitaan viidestä kahdeksaan kirkonkylää/kyläkeskusta, joissa työtä tehdään yhdessä eri
toimijoiden kanssa prosessimaisesti ja pitkäjänteisesti. Prosessien tukena, fasilitaattoreina ja
sparraajina toimivat Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen työntekijät. Pilottikohteissa tunnistetaan ja hyödynnetään myös kunnan ulkopuolisia kumppanuuksia - kuntien,
maakunnan ja valtion yhteisten asiointipisteiden kehittäminen voi olla osa kehittämiskokonaisuutta.

- Pohjois-Savo tarvitsee Kuopiota, seutukaupunkeja Iisalmea ja Varkautta sekä kaikkia kirkonkyliä ja
maaseutua. Hyvinvointi rakentuu parhaiten eri tasojen hyvällä yhteistyöllä, ei vastakkainasettelulla. Maaseutu on tänä päivänä erityisessä murroksessa. Tulevaisuuden haasteet kohtaavat erityisesti kirkonkylien palvelu- ja työpaikkarakennetta. Nyt on aika paneutua kirkonkylien elinvoiman turvaamiseen, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta.

Pilottikohteiden haku päättyy 12.12.2017 ja valinta tehdään joulukuun aikana. Kuntiin valinnasta ilmoitetaan viikolla 52.
 

Lisätietoa pilottihankeen hausta sekä yhteystiedot:
Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen pilottihaku
Hakulomake


Alueellista tietoa