Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kiiminkijoen jääpadot ovat haurastuneet (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kiiminkijoella on edelleen jääpatoja. Jääpadot ovat nostaneet vedenpintaa niin, että useita kulkuyhteyksiä on poikki. Jääpadot ovat haurastuneet virtaavan veden vaikutuksesta. Erityisesti Kiimingin keskustan tilanne voi kuitenkin vaikeutua merkittävästi, jos taajaman yläpuoliset padot lähtevät liikkeelle ja kasaantuvat Niemelänsuvantoon. Tällöin on vaarassa nopea vedennousu padon yläpuolisella alueella. Yöpakkaset tasaavat huomenna saavutettavaa virtaamahuippua Kiiminkijoella. Virtaama jää keskimääräiseksi. 

Iijoen Raasakan virtaama on suurimmillaan vapun jälkeen. Virtaaman ennustetaan jäävän keskimääräiseksi. Myös Pudasjärven ja Jongunjärven vedenkorkeus on suurimmillaan toukokuun alussa. Jongunjärven vedenkorkeus voi ylittää muutamalla sentillä ns. bifurkaatiorajan*, jolloin Länsirannan paikallistielle voi nousta vettä.

Kivijoen ja Kuivajoen virtaamat ovat kääntyneet laskuun. Oijärven vedenpinta on korkeimmillaan parhaillaan. Vedenkorkeus jäi n. 0,5 m viime kevään tulvavedenkorkeutta alemmaksi. Jäät ovat lähtemässä liikkeelle myös Kuivajoessa viikonlopun aikana.

Oulujoen eteläpuolisten jokien virtaamat ovat kääntyneet laskuun. Uljuan tekojärvessä on varastotilaa vielä 1,5 m ja Kalajoen Hautaperän tekojärvessä 2,5 m. Molempien järvien vedenpinta jää noin 0,5 m säännöstelyn ylärajasta. Järvien vedenpinta on ylimmillään toukokuun puolivälissä.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat

*Bifurkaatio: alue, josta valumavedet jakautuvat kahdelle eri valuma-alueelle


Alueellista tietoa