Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatie 6:lle Kontiolahdella on alkanut (Pohjois-Karjala)

ELY-keskus on aloittanut jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen valtatie 6:lle Kontiolahdelle Asemankylän kohdalle. Tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta alueella.

Valtatie 6:lle rakennettavan kevyen liikenteen väylän pituus on noin 1 kilometri. Hankkeen yhteydessä rakennetaan yksi valtatien alittava alikulku ja radan ylittävä kevyen liikenteen silta.

Valtatietä 6 parannettiin nyt käynnistyneen hankkeen eteläpuolella Uuron eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä vuonna 2007. Tuolloin tielle tehtiin muun muassa erillinen kevyen liikenteen väylä ja valtatien suuntaisia yksityisteitä. Pohjoispuolella valtatielle toteutettiin Kontiolahden liikennejärjestelyt -hankkeen yhteydessä vuonna 2008 myös erillinen kevyen liikenteen väylä. Näiden kevyen liikenteen väylien välinen puuttuva noin kilometrin pituinen osuus rakennetaan nyt.

Kevyen liikenteen väylän puuttuminen valtatieltä noin 1,2 kilometrin matkalta on hankaloittanut kevyen liikenteen asemaa. Pitkämatkainen kevyen liikenteen yhteys on katkennut ja kevyt liikenne on joutunut siirtymään turvattomalle valtatien pientareelle.

Rakennettavan väylän lisäksi yksityisteitä muutetaan hallinnollisena muutoksena kevyen liikenteen väyläksi noin 1,6 kilometrin matkalta rautatien ylikulkusillan eteläpuolella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kontiolahden kunnan rahoituksella.

Hankkeen rakentaminen on alkanut ja työt valmistuvat marraskuussa tänä vuonna. Urakoitsijana toimii Mestek Oy.

Lisätietoja

ELY-keskus, projektipäällikkö Kari Leinonen, puh. 0295 026 739

Urakoitsija Mestek Oy, työmaapäällikkö, puh. 040 5424 693


Alueellista tietoa