Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa turvallisuutta Kruunupyyssä Lentokentäntiellä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kruunupyyn kunta teettää tiesuunnitelmaa kevyen liikenteen väylästä Lentokentäntien (maantie 748) varteen. Väylä sijoittuu Lentokentäntien eteläreunalle ja se ulottuu Wikarsintieltä Sokojantielle. Myöhemmin Wikarsinkujan kohdalle voidaan tehdä kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja väylää voidaan jatkaa Sokojantiestä Söderpåraksentielle asti. Väylän rakentaminen parantaa koululaisten ja alueen asukkaiden sekä lentokentän liikenteen turvallisuutta.

Tiesuunnitelma tarvitaan, jotta kevyen liikenteen väylän tarvitsemat maa-alueet saadaan tienpitäjän haltuun. Keväällä 2014 alustavat suunnitelmat olivat nähtävänä Kruunupyyn kunnassa ja niistä saatiin palautetta. Palautteen perusteella kunta päätti, että kevyen liikenteen väylä sijoitetaan Lentokentäntien (mt 748) eteläreunaan. Väylä rakennetaan ahtaissa paikoissa kiinni ajorataan reunatuella korotettuna, mutta pääosin erillisenä n. 3 - 5 m leveän välikaistan taakse. Wikarsintien risteykseen ja Påraksen koulun kohdalle rakennetaan lisäksi keskisaareke helpottamaan tien ylittämistä. Libikin kohdalla ajorataa on siirrettävä n. 150 metrin matkalla, jotta kevyen liikenteen väylä saadaan mahtumaan rakennuksia purkamatta.

Samalla laskuojia ja rumpuja kunnostetaan ja varataan riittävät alueet ojien kunnossapidon mahdollistamiseksi. Nykyistä tievalaistusta joudutaan paikoin muuttamaan pylvässiirroin tai uusimalla valaisinpylväitä.

Tiesuunnitelman toteuttamiseksi on asemakaavaa muutettava Lentokentäntien kohdalla. Samalla varataan alikulkukäytävälle tarvittava tila Wikarsinkujan jatkeelle. Tiesuunnitelman vuoksi yhtään rakennusta ei tarvitse purkaa, mutta yksi hirsilato on siirrettävä. Pihojen puita joudutaan paikoin poistamaan ja pensasaitoja siirtämään tai uusimaan. Liittymät pihoille ja pelloille säilyvät lähes ennallaan. Lentokentäntien nopeusrajoituksena säilyy 60 km/h, paitsi Påraksen koulun kohdalle tulee 50 km/h. 

Hanke parantaa koululaisten ja alueen asukkaiden kevyen liikenteen matkojen turvallisuutta. Myös lentokentälle suuntautuvien matkojen turvallisuus ja sujuvuus paranee, kun kevyt liikenne siirtyy omalle väylälleen.

Hankkeen kustannusennuste on 923 000 euroa, josta Kruunupyyn kunta vastaa. Toteutus voi alkaa aikaisintaan syksyllä 2015, jos rahoitus varmistuu.

Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisölle tiistaina 20.1 klo 15 – 17 Kruunupyyn kunnantalolla hallituksen huoneessa. Suunnitelma tulee vielä keväällä kuntaan erikseen nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksia.

Lisätietoja       

  • Bernt Storbacka, tekninen johtaja, Kruunupyyn kunta, 040 714 2187
  • Pasi Kivioja, projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 050 380 6572
  • Mikko Uljas, suunnittelija, Ramboll, puh 0400 665 719

 


Alueellista tietoa