Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kevään tulvat Uudellamaalla jäämässä selvästi tavanomaista pienemmiksi (Uusimaa)

Uudenmaan jokivesistöjen tulvahuippu saavutetaan pääosin torstain ja perjantain aikana. Tulvakorkeudet ovat jäämässä selvästi tavanomaista pienemmiksi. Lumien sulanta on tapahtunut useammassa jaksossa maaliskuun aikana. Ensimmäinen sulamisjakso osui heti maaliskuun alkuun, seuraava sulamispiikki osui kuun puoliväliin ja tämän viikon aikana lumet sulavat pääosin. Jokien latva-alueilla lumen sulaminen jatkuu ensi viikon puolelle. Yöpakkaset ovat osaltaan hidastaneet ja tasoittaneet lumen sulamista.

Lähipäivinä ei saada juurikaan sadetta, joten jokien virtaamat kääntyvät laskuun. Uudenmaan järvien vedenpinnat ovat sen sijaan hitaassa nousussa. Lumien sulamisvedet ovat jäämässä sen verran pieniksi, että järvien pinnannousu tavanomaisiin alkukesän korkeuksiin riippuu oleellisesti huhtikuun sateista.

Tämän hetken virtaama Vantaanjoen Vantaankoskella on noin 40 m3/s. Tulvahuipun ennustetaan jäävän alle tason 50 m3/s, kun keskimääräinen tulvavirtaama on 90 m3/s. Oulunkylän kohdalla tulvahuippu jää alle puoleen keskimääräisestä. Porvoonjoen virtaama Askolan Vakkolassa on noin 35 m3/s ja huippu jäänee myös alle puoleen pitkän ajan tulvakeskiarvosta. Koskenkylänjoen alajuoksulla on tehty havaintoja 15 vuoden ajan ja Taasianjoella 35 vuoden ajan. Molemmissa vesistöissä tulvahuiput jäävät mittausjaksojen alhaisimmiksi.

Karjaanjoella suurten säännösteltyjen järvien Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat ovat vielä alhaalla. Hiidenveden pinta on lievässä nousussa ja on tasolla NN +31,66 m. Alkukesän normaalikorkeuteen on vielä matkaa 0,5 m. Lohjanjärven vedenkorkeus on ns. kevätkuopan mukaisella luparajalla. Vedenpinnan nosto alkaa huhtikuun alusta. Juoksutus Lohjanjärvestä on tällä hetkellä noin 30 m3/s.

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, 0295 021 453

 


Alueellista tietoa