Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kestävää sidosryhmäyhteistyötä alueiden parhaaksi

ELY-keskuksen kanssa tehty yhteistyö koettiin tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,51. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyötaitoiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi. Seitsemättä kertaa toteutetun 2023 sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat pitkäaikaista yhteistyön kehittämistä.

Kokonaistyytyväisyys onnistuttu pitämään hyvällä tasolla

Kyselyn vastausmäärä oli yhteensä 1 849 (31 %) määrän ollessa edelliskertaa hivenen suurempi. Vastaajien aktiivisuus kertoo osaltaan siitä, että ELY-keskusten kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä ja siihen halutaan vaikuttaa.

Kaikkien vastanneiden antama vuoden 2023 arvosana oli 3,99. Tulokset olivat läpileikkaavasti arvioitujen osa-alueiden osalta hyvin vastaavanlaisia kuin kahtena edellisenä kertana (2021; 4,00 ja 2019; 4,01).

Suurin osa vastaajista (1 443) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. ELY-keskusten välisessä kokonaistyytyväisyysarvosanojen hajonnassa näkyi pientä nousua arvojen vaihdellessa 3,76–4,43 välillä. Myös arvioiden ääripäät erittäin tyytyväisten ja erittäin tyytymättömien osalta olivat hivenen aiempaa suurempia.

Toiminnan vaikuttavuus ennallaan

Arviot strategisten teemojen edistämisen osalta vaihtelivat sidosryhmittäin ja teemoittain

Sidosryhmät painottivat ELY-keskusten näkyvyyttä, aktiivisuutta ja yhteistyötä sekä alueellisesti tunnustettua toimijuutta.

Kokonaisarvio ELY-keskusten toimimisesta strategisten teemojen edistäjänä;

  • aktiivinen toimija ilmastomuutoksen hillinnässä keinovalikoimallaan; +0,08
  • aktiivinen panostus tutkimus ja kehittämistoiminnan edistämiseen; –0,09
  • digitalisuuden edistäminen; –0,09
  • hiilineutraliteetti tavoitteiden edistäminen toimissaan; +0,09

Asiakaslähtöisyyteen toivottiin panostettavan jatkossakin. Sidosryhmät korostivat palveluroolin ja palvelunäkökulman merkitystä sekä sähköisten palveluiden ja järjestelmien helppokäyttöisyyttä.

Myös viestinnän selkokielisyyteen, johdonmukaisuuteen sekä asiakasprosessien sujuvuuteen tulisi kiinnittää edelleenkin huomiota. ELY-keskusten toiminnan näkyvyyden kasvattaminen sekä entistä laajempien yhteistyöverkostojen kanssa tehtävä yhteistyö nousi myös kehittämiskohteeksi.

Yleisiä kehittämisehdotuksia tuli mm. byrokratian vähentämisestä, päätösten perusteluiden selkeyttämisestä sekä alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimisesta.

Tuloksia hyödynnetään alueellisesti ELY-keskusten asiakkuusstrategian toimeenpanossa, ​aluekehitystyössä, toiminnan kehittämisessä sekä tulosohjauksessa.

Lisätietoja:

Tutkimuksesta:

Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy, Senior partner, puh. 050 308 7870

Teija Junttila, KEHA-keskus, kehittämisasiantuntija, puh. 0295 020 277

ELY-keskusten ylijohtajat

Etelä-Pohjanmaa, Timo Saari, puh. 0295 028 501

Etelä-Savo, Jari Mutanen, puh.0295 026 830

Häme, Tommi Muilu, puh.0295 025 206

Kaakkois-Suomi, Satu Mäkelä, puh. 0295 029 147

Kainuu, Jaana Korhonen, puh. 0295 023 560

Keski-Suomi, Jukka Lehtinen, puh.0295 024 698

Lappi, Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199

Pirkanmaa, Juha Sammallahti, puh. 0295 036 210

Pohjanmaa, Mika Palosaari, puh. 0295 056 150

Pohjois-Karjala, Ari Niiranen, puh. 0295 026 060

Pohjois-Pohjanmaa, Jonas Liimatta, puh.0295 038 494

Pohjois-Savo, Tommi Huttunen, puh. 0295 026 655

Satakunta, Marja Karvonen, puh. 0295 022 111

Uusimaa, Petri Knaapinen, puh. 0295 021 076

Varsinais-Suomi, Olli Madekivi, puh. 0295 022 899