Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan Keski-Suomessa oli touko­kuun lopussa 20 930 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden toukokuuhun verrattuna 1 345 enemmän. Koko maassa oli 329 602 työtöntä työnhakijaa, 27 359 enem­män kuin vuosi sitten. Vuo­den takaista tilannetta vä­hemmän työttömiä työnhakijoita oli ainoastaan Kainuussa ja Ahvenanmaalla.  

Kuluvan vuoden huhtikuusta työttömien työnhakijoiden määrä laski. Muutos on tyypillinen tou­kokuulle ja se koettiin Uuttamaata lukuun ottamatta kaikissa ELY-keskuksissa. Kes­ki-Suomessa työttömiä työnhakijoita oli 595 ja koko maassa 8 983 vähemmän kuin kuukautta aiemmin huhtikuun lopussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli toukokuun lopussa Keski-Suomessa 16,3 %. Sijoitus ELY-keskusten joukossa nousi yhden pykä­län toiseksi viimeiseksi kun Lappi (16,4 %) jäi niukasti viimeiseksi. Keski-Suomea paremmin sijoit­tuneista ELY-keskuksista lähinnä olivat Pohjois-Karjala ja Kainuu (molemmat 15,8 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lo­pussa 12,5 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita toukokuun lopussa 37 077, joista työttömiä työnha­ki­joita 20 930. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 408 ja työvoiman ulkopuolella olevia 7 288. Lyhen­netyllä työviikolla oli 447 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 528. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 274 vähemmän kuin huhtikuussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettuja oli 37 enemmän.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli toukokuun aikana 3 158 avointa työpaikkaa, 287 vähemmän kuin huhtikuussa, mutta 676 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Avoimista työ­pai­koista oli uusia, tou­kokuun aikana ilmoitettuja 1 481. Kuukauden aikana täyttyi 803 työpaikkaa ja 1 217 työpaikan rekrytointi­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 182. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa 12.

Työttömyyden rakenne

Toukokuun lopun korkein seutukuntakohtainen työttömyysaste Keski-Suomessa oli Äänekosken seutu­kunnan 18,8 %. Koko maassa ainoastaan kahden seutukunnan, Itä-Lapin (20,6) ja Tunturi-Lapin (20,4 %) työttömyysasteet olivat Äänekosken seutukuntaa korkeammat. Paras tilanne Keski-Suomessa oli Joutsan (14,5) ja Keuruun (14,6 %) seutukunnissa.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

 

 

 


Alueellista tietoa