Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2015 Lea-Elina Nikkilälle (Keski-Suomen ELY-keskus)

Agronomi Lea-Elina Nikkilä on merkittävä ympäristövaikuttaja. Hän on aktiivisesti osallistunut useisiin luonnon monimuotoisuutta ja perinteisten elinkeinojen säilyttämistä edistäviin hankkeisiin, kuten esimerkiksi Polku Mansikkapaikoille -hankkeeseen, Virtuaalisuo-, Härkää sarvista-, LUMO –yleissuunnittelu- ja MaMa –hankkeeseen. Hankkeilla on tuotu näkyväksi ja kehitetty merkittävästi luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja perinnemaisemien hoidon tapoja.

Lea-Elina on suunnitelmallisesti hoitanut ja kunnostanut Haapalehdon tilan perinnemaisemia ja avannut tilansa ovet vierailijoille Polku Mansikkapaikoille –hankkeen esittelytilana. Myös valtakunnallisten kulttuurimaisemaneuvottelupäivien osallistujat ovat voineet tutustua Haapalehdon tilan elämään ja osallistua perinteisiin tilan töihin, mm. pärekaton ja riukuaidan tekoon.  Hän on toiminut Päijänteen kestävää kehittämistä edistäneen Päijänne-hankkeen koordinaattorina, Leivonmäen Kansallispuiston Ystävät ry:n aktiivitoimijana sekä kansallispuiston historian ja paikallisperinteen tallentajana.

Valitsijoiden mielestä Lea-Elina on hyvä esimerkki positiivisesta kansalaisaktiivisuudesta - myös yksityishenkilö voi yhteiskunnassamme vaikuttaa merkittävästi luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen edistämiseen.

Kunniakirjat Multia-Seura ry:lle ja Villa Hiidenmäelle

MAKU-ryhmä myönsi ympäristöpalkinnon lisäksi kaksi kunniakirjaa. Multia-Seura ry on valitsijoiden mielestä hyvä esimerkki keskisuomalaisesta kansalaistoiminnasta oman kotiseudun ja kulttuuriperinnön hyväksi. Kotiseutuyhdistyksen aktiiviset paikallistoimijat ovat tärkeä yhdyslenkki sukupolvia ylittävässä kulttuuriympäristökasvatuksessa. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön hoidon ja korjauksen avulla seura on myös säilyttänyt maakunnallista osaamista ja perinteisiä työtapoja kaikkien käytössä. 

Villa Hiidenmäen yrittäjät Marjatta Kunnaton ja Timo Korpela ovat kehittäneet historialliseen ympäristöön toimivan matkailu- ja majoituskohteen, joka tukeutuu tilalla olevan luonnonsuojelualueen ja muinaismuistoalueen arvoihin. Yrittäjät ovat myös brändänneet kulttuuriympäristöä, mm. hyödyntämällä viereisestä muinaishaudasta löytynyttä solkea logossaan ja koruina. Villa Hiidenmäki on hyvä esimerkki yrittäjyydestä, jossa arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, maisema ja arvokkaat luontokohteet on nähty yrityksen voimavarana. Yritys edustaa näin toiminnassaan kestäviä toimintamalleja.

MAKU-ryhmä jakaa palkinnon seitsemännen kerran

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto ja kunniakirjat luovutetaan palkituille keskiviikkona 9. joulukuuta klo 13 Keski-Suomen museolla. Seitsemännen kerran jaettavan palkinnon jakaa Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU.

Kulttuuriympäristöpalkinnon tavoitteena on nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia. Palkintona on korpilahtelaisen emaloija-metalliseppä Ulla Huttusen tekemä uniikkilaatta.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin avoimella kyselyllä 5.10. – 18.10.2015. Ehdokkaat edustivat kulttuuriympäristön eteen pitkäjänteisesti työskennelleitä yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka toiminnallaan edistävät kulttuuriympäristöasioita tai toimivat arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Kilpailussa olivat ehdolla myös Vitikkalan kartano Jämsästä sekä Lemettilän tila Petäjävedeltä.


Kulttuuriympäristöpalkinnon ja kunniakirjojen saajat vuosina 2005-2015

Lisätietoja:

MAKU –ryhmän sihteeri Ilona Helle, ilona.helle(at)ely-keskus.fi, p. 02950 024 982
MAKU-ryhmän puheenjohtaja Päivi Halinen, paivi.halinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 732
MAKU-ryhmän varapuheenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, heli-maija.voutilainen(at)jkl.fi, p. 050 355 5048
Amanuenssi Päivi Andersson Keski-Suomen museo, paivi.andersson(at)jkl.fi, p. 014 266 4352


Alueellista tietoa