Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Keski-Suomeen rahaa nelostien parantamiseen välille Joutsa-Vaajakoski (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on saanut 13,9 miljoonaa euroa Liikenne- ja viestintäministeriön osoittamasta perusväylänpidon lisärahoituksesta. Myönnetyllä rahoituksella parannetaan nelostietä Joutsan ja Vaajakosken Kanavuoren välillä. Nämä parantamistoimenpiteet ajoittuvat vuosille 2017–2019. 

Nyt tehty päätös on lisänä Keski-Suomen 29 miljoonan euron perusrahoituksella suoritettavaan normaaliin vuosittaiseen tienpitoon ja vuosille 2016–2018 myönnetyn 20 miljoonan euron korjausvelkaohjelman määrärahaan.

Myönnetyllä summalla on tarkoitus rakentaa kaksi uutta keskikaiteellista ohituskaistaosuutta Joutsan ja Vaajakosken välille sekä parantaa liittymäjärjestelyitä. Nämä parantamistoimet jäivät rahoitussyistä tekemättä vuosina 2007–2011 toteutetun kehittämishankkeen Lusi-Vaajakoski yhteydessä.

Valtatie 4 on osa TEN-T -ydinverkon yhteyttä pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen. Lusi- Vaajakoski välillä raskaan liikenteen määrä kasvaa edelleen (nykyisin 900 ajoneuvoa/vrk), ja kasvun seurauksena liikenteen täsmällisyys sekä matka-aikojen ennustettavuus on heikentynyt. Toimenpiteillä parannetaan merkittävästi elinkeinoelämän sekä työmatkaliikenteen kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta. Toimenpiteet tukevat valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistavoitteita.

Tarkempi toteuttamisaikataulu selviää syksyn 2016 aikana.

Lisätietoja:

Johtaja Jukka Lehtinen, p. 0295 024 698
Toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäki, p. 0295 024 697

Keski-Suomen ELY-keskus

LVM: uutinen Perusväylänpidon lisärahoituksen kohteet julkistettiin, 9.6.2016

Liikennevirasto: Perusväylänpidon lisärahoituskohteet


Alueellista tietoa