Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Katsaus jätehuollon ajankohtaisista aiheista Etelä- ja Länsi-Suomessa on ilmestynyt (Pirkanmaan ELY-keskus)

Katsaus perustuu kesäkuussa valmistuneeseen väliarvioon Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun toteutumisesta. Väliarviosta käy ilmi, miten Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ja Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ovat edenneet. Jätesuunnitelmien tavoitteina on jätteen synnyn ehkäiseminen sekä jätteen hyötykäytön ja jätehuollon suunnitelmallisuuden lisääminen.

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiana on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Etelä- ja Länsi-Suomeen on rakennettu uusia polttolaitoksia, joissa kotitalouksien, kaupan ja palveluiden tuottamista jätteistä syntyy lämpöä ja energiaa. Jatkossa yhdyskuntajätteiden hyötykäyttö lisääntyy edelleen, sillä kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen vuoksi säädetyt asetukset kieltävät biohajoavan jätteen sijoittamisen kaatopaikoille vuodesta 2016 lähtien.

Yhdyskuntajätteen kierrätyksessä eli jätteen uudelleen käytössä materiaalina olisi vielä paljon parantamisen mahdollisuuksia. Kierrättäminen vaatii energiahyödyntämistä enemmän innovatiivisuutta ja tuotekehitystä sekä syntypaikkalajittelun lisäämistä.

Tulevina vuosina kehittämistä vaatii myös rakentamisen materiaalitehokkuus. Etelä- ja Länsi-Suomessa tapahtuu suurin osa koko Suomen rakentamisesta, mutta rakennusjätteiden määrän vähentäminen ja uusiomateriaalien suosiminen talon- ja maarakentamisessa eivät ole vielä riittävän hyvällä tasolla. Maarakentamisessa olisi mahdollista käyttää luonnon kiviaineksen sijasta uusiomateriaaleja kuten energiantuotannossa syntyvää tuhkaa ja kuonaa nykyistä runsaammin.

Tutustu seurantaan

www.ymparisto.fi/elsu

  • Jätehuollon tilakatsaus 6/2014: jätehuollon ajankohtaisimmat aiheet lyhyesti
  • Väliarvio: jätesuunnitelmien toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
     


Kuva: Tammervoima Oy

Tammervoima Oy:n rakenteilla oleva hyötyvoimalaitos, jossa tullaan tuottamaan lämpöä ja sähköä Pirkanmaan jätteistä vuodesta 2016 lähtien. Voimalaitoksen 150 tonnin kapasiteetti voi nostaa yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen määrän Pirkanmaalla nykyisestä reilusta 10 prosentista jopa yli 40 prosenttiin.


Alueellista tietoa