Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kärkihankkeessa etsitään uusia kiertotalousinnovaatioita
pilaantuneen maaperän kunnostamiseen (Pirkanmaa)

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen etsitään nyt uusia keinoja. Samalla kannustetaan alan toimijoita yhdistämään osaamistaan, luomaan uusia toimintamalleja pilaantuneen maaperän kestävään kunnostamiseen ja tätä kautta vahvistamaan suomalaisen cleantech-osaamisen mahdollisuuksia globaalissa markkinassa.

"Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut" -kärkihankkeen toimeenpanoon kuuluva Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke on julkaissut 8.2.2017 innovatiivisen hankintakilpailun, jonka tarkoituksena on löytää kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia ratkaisumalleja haasteellisten ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja samalla edistää alan cleantech-liiketoiminnan kehittymistä.

"Klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta" -demonstraatiohanke käynnistyy innovatiivisella julkisella hankintakilpailulla, jonka aikana yhteistyössä tilaajan, tarjoajien ja viranomaisten kanssa neuvotellaan teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävimmistä ratkaisuista maaperän kunnostamisessa. Kokonaisuuteen kuuluu useampia kohteita eri puolilla Suomea, joita kaikkia yhdistää ympäristöä ja terveyttä uhkaava yhteinen haaste. Hankkeet on tarkoitus toteuttaa yhteistoiminnassa tarjoajien kanssa, yhdistäen suunnittelu ja innovatiivisten ratkaisuiden toteutus yhteen hankintakokonaisuuteen. Valtion rooli hankkeissa on riskin jakajana ja innovaatioiden mahdollistajana.

- Hankinnan haasteellisuudesta johtuen toivomme ehdokkaiksi ilmoittautuvan urakoitsijoiden lisäksi konsultteja ja tutkimuslaitoksia sekä edellä mainittujen muodostamia yhteenliittymiä. Tarkoituksena on kannustaa toimijoita yhdistämään voimavaroja ja luomaan uudentyyppisiä yhteistyön muotoja. Myös kansainvälisiä toimijoita toivotaan ehdokkaiksi suoraan tai osana yhteenliittymiä, toteaa projektipäällikkö Jarno Laitinen kokeiluhanketta koordinoivasta Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Demonstraatiohankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneiden tulee jättää osallistumishakemuksensa 13.3.2017 mennessä tarjouspalvelu.fi -palveluun, josta myös hankkeen aineisto on vapaasti ladattavissa.

Kestävät menetelmät suurempaan rooliin

Keskeisessä roolissa demonstraatiohankkeessa ovat kestävä riskienhallinta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi nousseet haitta-aineet, klooratut orgaaniset liuottimet. Nämä yhdisteet uhkaavat ympäristöä ja terveyttä sekä maa- että pohjavesiekosysteemien kautta. Suomessa näiden yhdisteiden osuus maaperän- ja pohjaveden kunnostustarpeen aiheuttajana on marginaalinen, mutta mm. Euroopan tasolla ne ovat haasteena yli 10 % kunnostuskohteita.

- Nykyinen maa-ainesten kaivamiseen ja loppusijoitukseen perustuva kunnostuskäytäntö noudattaa harvoin kestävän kehityksen periaatteita eikä se edistä kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Se on useasti myös kokonaiskustannuksiltaan kalliimpaa kuin vaihtoehtoisten, kestävämpien ratkaisuiden käyttäminen. Kestävämpien riskinhallintamenetelmien, kuten maaperän ja pohjaveden in situ - tai on site -puhdistustekniikoiden kehitystyö, käyttö ja tarjonta ovat olleet vähäistä ja niitä on käytetty vain yksittäisissä hankkeissa, Laitinen toteaa.

Kestävyys ja puhdas ympäristö liiketoimintamahdollisuutena

Pilaantuneiden maa-alueiden ja vesistöjen kunnostaminen on globaalisti 60 mrd. euron markkina. Suurimmat markkinat ovat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, mutta erittäin voimakkaassa kasvussa ovat Aasia ja Latinalainen Amerikka. Pilaantuneiden maa-alueiden ja vesistöjen kunnostus on pitkälti regulaation ohjaama markkina, jossa toimiminen vaatii monipuolista osaamista ja laajoja yhteistyöverkostoja.

- Tämä on yksi meidän suomalaisten mahdollisuuksista – Suomi on yksi maailman parhaista toimintaympäristöistä erilaisten kunnostusmenetelmien ja yhteistyömallien osalta. Ratkaisemalla oman maaperämme haasteet vastuullisesti kansallisesti täällä Suomessa luomme samalla edellytyksiä alan kansainväliselle kasvulle, Laitinen linjaa.

Lisätietoja:

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke:

Jarno Laitinen, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

jarno.laitinen(at)ely-keskus.fi, puh. +358 50 396 1902

 

Demonstraatiohankeen kilpailuasiakirjat:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=103780&tpk=42582082-7f0f-4cbf-a59f-beecd1a70639

 

Lisätietoa pilaantuneiden maa-alueiden kestävästä kunnostamisesta:

http://www.maaperakuntoon.fi

 

 


Alueellista tietoa