Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kantatie 51 välillä Kirkkonummi-Kivenlahti muuttaminen moottoritieksi paransi merkittävästi liikenneturvallisuutta 

Kantatie 51 välillä Kirkkonummi-Kivenlahti muutettiin moottoritieksi vuonna 2013, ja hankkeen jälkiarviointi valmistui loppuvuodesta 2018. Kokonaisuutena kt 51 moottoritieksi rakentaminen on parantanut Kirkkonummi-Kivenlahti –osuuden sujuvuutta, matka-ajan ennakoitavuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta. 

Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet tieosuudella lähes 70 %. Osuuden onnettomuusaste on matalampi kuin vastaavien moottoriteiden valtakunnallinen keskiarvo.  

"Liikenneturvallisuuden kehittyminen on hyvin vaikuttavaa tällä osuudella. Tuloksia on vertailtu kaksikaistaisen valtatien 12 tunnuslukuihin, jota ei ole muutettu moottoritieksi. Tällä kantatie 51 osuudella onnettomuuksien väheneminen on ollut todella voimakasta," kertoo projektipäällikkö Krista Kumanto-Kooni.  

Moottoritieksi muuttamisella on ollut myös liikenteellistä vaikutusta, mikä näkyy matka-aikojen lyhenemisenä ja sujuvuuden parantumisena. Yhteysvälin joukko- ja tavaraliikenteelle matka-ajan ennakoitavuus on ollut jopa tärkeämpää, kuin hankkeen ennakkoarvioinnissa oletettiin.  

Liikkumiseen vaikutuksia on ollut jonkin verran. Saavutettavuus on parantunut moottoritieksi rakentamisen myötä. Väestönkehitykseen ja asumiseen hankkeella on arvioitu olleen vain vähäistä merkitystä. 

Vaikutukset elinkeinoelämään, yritystoimintaan ja työpaikkakehitykseen tulevat nopeuden ja täsmällisyyden parantumisesta. Ajonopeus on kasvanut 20 km/h ja matka-aika on keskimäärin 3 min lyhyempi. Yritystoiminnan kasvu on moottoritien vaikutusalueella suurempaa kuin vertailualueilla. 

"Joitain ennen-jälkeen –vertailussa havaittuja vaikutuksia ei voida täydellä varmuudella erottaa muusta kehityksestä, jolloin muualla tapahtunut kehitys asettaa vaikutuksia viitekehykseen. Ennen-jälkeen -selvityksiä ei Suomessa ole tehty montaa, sillä ennen-vaiheen tiedot jäävät usein puuttumaan. Tämän tyyppinen raportointi edesauttaisi jatkossa hankeperusteluja vastaavatyyppisille hankkeille", kertoo Kumanto-Kooni. 

Hankkeen taustaa 

Kantatie 51 välillä Kirkkonummi-Kivenlahti on noin 10 km pitkä osuus, jonka moottoritieksi rakentaminen valmistui lokakuussa 2013. Tieosuus oli aiemmin kaksikaistainen ja yksi Suomen vilkkaimmista. Suunnitelmia moottoritieksi muuttamisesta oli olemassa pitkään, koska yhteysvälillä oli sujuvuusongelmia, ruuhkautumista sekä liikenneturvallisuusongelmia. Moottoritieksi muuttamisella tavoiteltiin sujuvampaa ja turvallisempaa tieyhteyttä.  

Mitä hankearvioinnissa tutkittiin?  

Hankkeen vaikutusten tutkimiseksi tehtiin vuonna 2010 ennen -vaiheen selvitys, jossa arvioitiin moottoritieksi rakentamisen vaikutuksia. Tietoa kerättiin teemoittain: liikennejärjestelmätason vaikutukset; vaikutukset väestönkehitykseen, asumiseen ja asuintalojen hintoihin; vaikutukset elinkeinoelämään, yritystoiminaan ja työpaikkakehitykseen sekä vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen. Ympäristövaikutukset jätettiin selvityksen ulkopuolelle. 

Neljä vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen, vuonna 2017, moottoritieksi muuttamisen vaikutuksia arvioitiin samoin teemoin. Hankkeen vaikutuksia verrattiin vaikutusalueen kuntien muuhun kehitykseen, sekä vastavan tyyppiseen, parantamattomaan tieosuuteen vt 12 välillä Alasjärvi-Huutijärvi Pirkanmaalla. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-739-3 

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Krista Kumanto-Kooni, 0295 021 315, [email protected]


Alueellista tietoa