Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kalatalousalueiden määrä vähenee sadalla

ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat. Kalavarojen kestävän käytön ohjaamiseksi perustetaan yhteensä 118 kalatalousaluetta.

Uudet kalatalousalueet on muodostettu entisten kalastusalueiden tilalle. Kalastusalueita on vielä noin 220 kappaletta, mutta vuoden 2019 alussa perustettavia alueita on noin sata vähemmän.

– Uudistuksen tavoitteena on kalakantojen kestävä käyttö ja hoidon järjestäminen entistä paremmin, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo.

Uuden kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kalatalousalueet muodostuvat kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Rajoihin vaikuttivat myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

– Kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Niiden ensimmäisiä tehtäviä on laatia alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, Hentinen kuvaa.

Lisäksi kalatalousalueet edistävät vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousaluejaon tekijöinä laaja sidosryhmä

Uudet kalatalousalueet perustuvat kalatalouden yhteistyöryhmien esityksiin ja niistä annettuihin lausuntoihin. Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen tekivät omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin.

Yhteistyöryhmien rooli korostuu myös jatkossa, kun muun muassa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia laaditaan ottaen huomioon valtakunnalliset hoitosuunnitelmat ja ohjelmat.

ELY-keskusten päätökset ja karttapalvelu sekä yhteistyöryhmien esitykset ja esityksistä annetut lausunnot ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää. Kalatalousaluejakoa ovat olleet tekemässä yhteistyöryhmissä nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus,

 • Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho, p. 0295 022 650
 • Kalastusbiologi Mikko Koivurinta, p. 0295 021 080
 • Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, p. 0295 028 602
 • Kalastusmestari Vesa Vanninen 0295 029 095
 • Kalastusmestari Juhani Salmi, p. 0295 023 026

Pohjois-Savon ELY-keskus,

 • Kalatalouspäällikkö Timo Takkunen, p. 0295 026 626
 • Kalastusbiologi Hannu Salo, p. 0295 025 095
 • Kalastusbiologi Timo Turunen, p. 0295 026 112
 • Kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 0295 024 037
 • Kalatalousasiantuntija Kari Kosunen, p. 0295 026 585

Lapin ELY-keskus,

 • Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, p. 0295 037 107
 • Kalatalousasiantuntija Timo Väänänen, p. 0295 037 567
 • Kalatalousasiantuntija Kalle Torvinen, p. 0295 023 589

Alueellista tietoa