Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kalastuslain mukaiset yhteistyöryhmät käyntiin (Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalveluiden toimialueella yhteistyöryhmiä on perustettu yhteensä neljä: Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Lounais-Suomen, sekä Etelä-. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistyöryhmät. Viimeinen avauskokous pidettiin perjantaina 13.5. Vaasassa.

Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät on kutsuttu koolle kalastuslain (379/2015) nojalla. Yhteistyöryhmä osallistuu kalatalouden järjestämiseen toimialueellaan em. laissa säädetyllä tavalla. Yhteistyöryhmän toiminnan järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Yhteistyöryhmän toimialueena on karttaliitteessä esitetty alue, joka voi muuttua mm. kalatalousaluejaon vahvistamisen jälkeen. Esityksessä kalatalousaluejaoksi ei tarvitse noudattaa tarkasti yhteistyöryhmien toimialuetta tai hallinnollisia rajoja, vaan siinä voidaan ottaa huomioon mm. vesistöalueet.

Yhteistyöryhmän asettaa Varsinais-Suomen ELY-keskus viideksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen toimikausi alkaa 1.5.2016 ja päättyy 30.4.2021.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö tai hänen määräämänsä kalatalouden toimihenkilö. Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii ELY-keskuksen nimeämä toimihenkilö.

Yhteistyöryhmän jäsenet edustavat yhteistyöryhmän toimialueella toimivia kalastusalueita, kalatalous- ja ympäristöjärjestöjä, tutkimusta, hallintoa ja maakuntien liittoja. Yhteistyöryhmän jäsenten taustaorganisaatiot vastaavat kaikista edustajiensa kokouskuluista.

Yhteistyöryhmän tehtävät

Yhteistyöryhmä toimii ELY-keskuksen ohjauksessa ja sen tehtävänä on avustaa kalatalousasioiden hoitamisessa, yhteistyössä ja tutkimustiedon hyödyntämisessä. Se tekee vuoden 2016 aikana esityksen kalatalousaluejaoksi ELY-keskukselle. Lisäksi se tekee aloitteita ja esityksiä kalastuksen järjestämisestä ja kalakantojen hoidosta. Yhteistyöryhmä arvioi kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä toimenpiteitä. Lisäksi yhteistyöryhmä sovittaa yhteen valtakunnallisissa kalavarojen hoitosuunnitelmissa esitettyjä toimenpiteitä alueellisiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin.

Lisätietoja:

johtava kalatalousasiantuntija                  Markku Marttinen                0295021103

kalastusbiologi                                          Mikko Koivurinta                 0295021080

kalastusmestari                                        Vesa Vanninen                   0295029095

kalastusmestari                                        Niklas Ulenius                     0295023026

kalastusmestari                                        Kyösti Nousiainen               0295028602


Alueellista tietoa