Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän oppaan laadinta on aloitettu (Kainuu)

Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta. Vuonna 2014 julkaistussa Kaivosten ympäristöturvallisuus -raportissa on esitetty, että kaivosaltaiden pato- ja pohjarakenteiden rakennesuunnitelmille asetettaisiin yksiselitteiset vaatimukset. Kainuun ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa tullaan laatimaan opas kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Oppaan laadinta on aloitettu tänään aloituskokouksen myötä. Opas tullaan julkaisemaan vuonna 2020.

Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu- ja rakentamisoppaaseen tullaan koostamaan tieto parhaista käytännöistä ja tekniikoista kaivosten ympäristösuojelurakenteiden suunnittelussa, mitoituksessa ja rakentamisessa. Ohjeistus suunnataan kaivosten kaikkien ympäristönsuojelurakenteiden eli sivukivialueiden, rikastushiekka-altaiden, vesivarastoaltaiden, muiden jätejakeiden läjitysalueiden tai altaiden sekä malmin välivarastoalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Oppaan on tarkoitus toimia työkaluna kaikille kaivannaisalan toimijoille, kuten viranomaisille, toiminnanharjoittajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille sekä materiaali- ja teknologiatoimittajille. Opasta voidaan hyödyntää myös oppikirjana. Oppaan tavoitteena on edistää kaivosten ympäristöturvallisuutta ja kehittää kaivosten elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallintaa. 

Oppaan laadintaan osallistuu monialaisesti asiantuntijoita Geologian tutkimuskeskuksesta, Pöyry Finland Oy:stä, Ramboll Finland Oy:stä sekä Ramboll CM Oy:stä. Hanke rahoitetaan yhteisrahoituksella ympäristöministeriön ja Kainuun ELY-keskuksen toimesta.

Lisätietoja antaa: johtava ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, [email protected], puh. 0295 023 904


Alueellista tietoa