Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kainuussa vallitsee varovaisuus: tulevaisuuteen katsotaan toisaalta hämmentynein ja toisaalta positiivisen odottavin mielin (Kainuun ELY-keskus)

Epävarmuus tulevaisuudesta jatkuu Kainuussa, ja joillakin aloilla on odotuksia tilanteen edelleen heikentymisestä. Kainuun runsaat luonnonvarat ovat selkeä vahvuustekijä. Luonnonvarat lukeutuvat elinkeinojen kehittämisen kärkialoihin. Myös matkailu on Kainuulle tärkeä kärkiala.

Kajaanissa UPM:n paperitehtaan lakkautuksen jälkihoidon onnistuminen on vahvistanut ja monipuolistanut elinkeinorakennetta, mikä luo kestävyyttä talouskehityksen vaihteluihin. On onnistuttu löytämään uusia menestysaloja ja mittavasti korvaavia työpaikkoja.

Väestön väheneminen ja vanheneminen on ollut Kainuun ongelma jo pitkään. Työmarkkinoilta poistuva ikä-luokka on ollut pitkään suurempi kuin työmarkkinoille tuleva nuorten ikäluokka. Erityisesti työikäisen väestön hupeneminen koetaan ongelmalliseksi.

Suhdannetilanteen heikentyminen on vaikuttanut Kainuun työllisyyteen selvästi. Vuoden alussa työllisyysaste romahti ja työttömyys on ollut tänä vuonna kuukausitasolla keskimäärin 15 % vuoden takaista korkeammalla. Viime aikoina nuorisotyöttömyys on ollut kolmanneksen ja pitkäaikaistyöttömyys neljänneksen vuoden takaista korkeammalla.

Lähimmän puolen vuoden aikana työttömyyden uskotaan edelleen kasvavan. Sen jälkeen työttömyyden odotetaan kääntyvän laskuun ja painuvan vuoden kuluttua kutakuinkin nykyiselle tasolle.

Nämä arviot sisältyvät 16.9.2013 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 -raporttiin, joka on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys ELY-keskusalueiden ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Raportin mukaan Kainuun elinkeinoelämän ja yritysten tilanne on sekä Kajaanin seudulla että Kehys-Kainuussa tällä hetkellä heikompi kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden ajan sen odotetaan pysyttelevän Kajaanin seudulla nykytasolla, mutta heikkenevän edelleen Kehys-Kainuussa. Vuoden päähän ulottuvissa arvioissa tilanteen uskotaan jo paranevan Kajaanin seudulla ja palautuvan myös Kehys-Kainuussa nykytasolle.

Työttömyyden määrä ja rakenne ovat heikentyneet paljon vuoden takaisesta niin Kajaanin seudulla kuin Kehys-Kainuussa. Seuraavan puolen vuoden kuluessa tilanteen odotetaan heikkenevän edelleen paljon koko Kainuussa. Vuoden kuluttua työttömyystilanteen uskotaan palautuvan nykyiselleen Kajaanin seudulla, mutta heikkenevän vielä Kehys-Kainuussa.

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2013 -raportti löytyy TEM:n toimialapalvelusta tai alla olevasta linkistä. Tarkemmat arviot Kainuun tilasta ja näkymistä käyvät ilmi raportin sivulta 148 alkaen. 

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
strategiapäällikkö Juha Puranen, p. 029 502 3650


Alueellista tietoa