Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kainuun Pelastuslaitos ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet häiriö- ja häiriöilmoitustilanteisiin liittyvästä yhteistyöstä (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun pelastuslaitos ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet yhteistyöperiaatteista häiriöilmoitus- ja ympäristövahinkotilanteissa. Sopimuksella selkeytetään molempia osapuolia ohjaavan lainsäädännön asettamia vastuita ja vahvistetaan yhteistoimintaa.  Erityistä huomiota on kiinnitetty toimintojen rajapintojen työnjakoon ja vastuisiin. Sopimuksessa on määritetty myös yhteisen koulutuksen periaatteet.

Kainuun ELY-keskus on luopunut kuluvan vuoden aikana maastoajoneuvo- sekä venekalustosta. Sopimuksella turvataan Kainuun ELY-keskuksen toimintakyky ympäristöön kohdistuvissa häiriöilmoitus- ja häiriötilanteissa, sillä sopimukseen sisältyy myös maastotyössä tarpeellisen kalusto- ja työvoima-avun antaminen toiselle osapuolelle. Tällä menettelyllä varmistetaan ympäristötilannekuvan ylläpitämisen edellyttämä asiantuntijoiden liikkuminen kohdealueella sekä ympäristönäytteenotto ja -mittaukset kaikissa olosuhteissa.  Näin häiriö- tai mahdollisen onnettomuustilanteen hoitamiseksi tarpeellinen asiantuntijatieto saadaan välittömästi kohteessa operatiivisen toiminnan käyttöön.

Hyvässä yhteistyöhengessä laadittu yhteistyösopimus on allekirjoitettu 6.11.2015.

 

Lisätietoja antavat:

Kainuun Pelastuslaitos, pelastusjohtaja Anssi Parviainen, p. 044 7100 151 tai 08 6155 3111

Kainuun ELY-keskus, ylijohtaja Kari Pääkkönen, p. 029 502 3800


Alueellista tietoa