Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun ELY-keskus varmistaa ympäristöturvallisuuden Talvivaaran kaivosalueella (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara Sotkamo Oy on asetettu konkurssiin 6.11.2014. Kainuun ELY-keskus on tänään neuvotellut Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan kanssa Sotkamossa. Pesän hoitaja on todentanut konkurssipesän kassavarattomaksi.

Ympäristövastuulain mukaan ELY-keskus voi valtion kustannuksella tehdä tai teettää välttämättömät toimenpiteet vahingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi, jos asia on kiireellinen.

Kainuun ELY-keskus on tänään päättänyt, että valtion kustannuksella hoidetaan tarvittaessa muun muassa kaivosalueen energian toimitus ja polttoaineiden saanti, vesivarastojen, kipsisakka-altaiden, bioliuotuskierron sekä metallitehtaan liuoskäsittelyn ja -hallinnan ylläpito, kemikaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankkiminen, olemassa olevan käänteisosmoosilaitoksen (RO-laitos) huoltotöiden loppuun saattaminen sekä laitoksen käyttöönotto ja ylläpito, suunnitteilla olevan RO-laitoksen käyttöönotto ja ylläpito sekä Kuljun padon rakentaminen valmiiksi.

Lisäksi ELY-keskus huolehtii tarvittaessa, että ympäristöturvallisuuden kannalta keskeiset ympäristö- ja vesilupa-asiat etenevät, ympäristön ja patojen tarkkailu jatkuu ja että palvelut, kuten vartiointi- ja kuljetuspalvelut toimivat. Päätös on voimassa niin kauan, kuin Kainuun ELY-keskus arvioi toimet välttämättömiksi ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. Kainuun ELY-keskus tekee myöhemmin erillisen päätöksen kustannusten perimisestä konkurssipesältä ympäristövastuulain edellyttämällä tavalla.

Kainuun ELY-keskus on eilen ja tänään käynyt tarkastuskäynnillä Talvivaaran kaivosalueella. ELY-keskuksen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa ympäristöturvallisuus myös konkurssi-ilmoituksen jälkeisessä tilanteessa. Kaikki ympäristöturvallisuuteen vaikuttavat prosessit alueella ovat tällä hetkellä hallinnassa. Ylimääräisten vesien varastointi alueella on myös hallinnassa, eikä riskejä pato-onnettomuudelle ole, toisin kuin julkisuudessa on arvioitu.

Kainuun ELY-keskus edellyttää, että kaivosalueella varaudutaan sateiden ja lumien sulamisen aiheuttamiin mahdollisiin tulviin varastoidun veden siirtopumppauksilla sekä vesivarastojen lisärakentamisella. Kainuun ELY-keskus seuraa kaivosalueen altaiden vesitilanteen kehitystä sääennusteisiin perustuvilla malleilla.

Kainuun ELY-keskus seuraa riskien kehittymistä jatkuvasti ja voi tänään annetun päätöksen nojalla ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran valvontaa tehostetusti ja käy kaivosalueella päivittäin.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833 (ympäristöturvallisuus),
yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856 (patoturvallisuus).


Alueellista tietoa